DRAGON CITY EVENT UPING (SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA)

Puzzle Island 

Bắt đầu:  2022-12-05 18:00
Kết thúc: 2022-12-10 17:59

Grid Islandhnt_channel_Coin-even-Grid-Island

Bắt đầu:  2022-12-05 18:00
Kết thúc: 2022-12-12 17:59
 

Cả Nhà Thích HNT Chơi Game Gì Nè

Even Team 20 Người

Hatching 
Breeding 
Leagues 
Arenas
Breeding
Breeding
11/22 23:00
11/25 23:00
11/26 23:00
11/28 23:00
11/29 23:00
12/1 23:00
12/2 23:00
12/5 23:00
12/6 23:00
12/9 23:00
12/6 23:00
12/9 23:00
 
  2M
L +245
+3
155
 E +370
1M

Dragon New *** Dragon City

DRAGON CITY Upcoming events (Sự kiện sắp diễn ra)

Maze Island

Bắt đầu:  2022-11-24 18:00
Kết thúc: 2022-12-05 17:59

TOWER Tower Island01 coin hnt channel dragon city

Bắt đầu: 2022-09-12 17:00
Kết thúc: 2022-09-15 16:59

MAZE GUIDE

Bắt đầu: 2022-10-20 17:00
Kết thúc: 2022-10-31 16:59

High Famine HEROIC RACE GUIDE

Bắt đầu:   2022-11-10 18:00
Kết thúc: 2022-11-21 17:59

High Famine HEROIC RACE GUIDE

Bắt đầu:  2022-10-06 17:00
Kết thúc: 2022-10-17 17:00

Puzzle Island 

Bắt đầu:  2022-10-31 18:00
Kết thúc: 2022-11-05 17:59

RUNNER ISLAND

Bắt đầu: 2022-11-05 18:00
Kết thúc: 2022-11-09 18:00

Bắt đầu:  2022-11-12 18:00
Kết thúc: 2022-11-15 17:59
 
 

HNT Channel Video Mới Nhất

Nhóm Team Zalo Gia Đình HNT AE vào nhé Link: https://zalo.me/g/zwjxxl397

Mã QR Của Team Zalo Gia Đình HNT AE vào nhaLink: https://zalo.me/g/zwjxxl397

HNT Live Stream 20 h Tối Ở Đây NhaLink : https://www.facebook.com/HNTGG/

Nic Tiktok Của HNT Channel

Link : https://www.tiktok.com/@hnt.channel

Facebook Cá Nhân HNT 

Link : https://www.facebook.com/HNTTG/

BÀI VIẾT MỚI