DRAGON CITY EVENT UPING (SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA)

HIGH REIGN HEROIC RACE GUIDE

Begin ( Bắt đầu ): 19-05-2022    18:00
End ( Kết thúc ):  30-05-2022    18:00
 

Maze Island

Begin ( Bắt đầu ): 2022-05-25 18:00

End ( Kết thúc ):  2022-05-29 17:59

Cả Nhà Thích HNT Chơi Game Gì Nè

Even Team 20 Người

HatchingArenasBreedingLeaguesBreeding
5/20 23:00
5/23 23:00
5/24 23:00
5/26 23:00
5/27 23:00
5/30 23:00
5/31 23:00
6/3 23:00
6/4 23:00
6/6 23:00
 
11M105+370+4+245

Dragon New *** Dragon City

DRAGON CITY Upcoming events (Sự kiện sắp diễn ra)

FOG ISLAND

Begin ( Bắt đầu ): 21-05-2022    18:00
End ( Kết thúc ):  24-05-2022    18:00
 

Grid Islandhnt_channel_Coin-even-Grid-Island

End (Kết thúc ):  16-05-2022  18:00

RUNNER ISLAND

Begin ( Bắt đầu ): 14-05-2022    18:00

End ( Kết thúc ):  18-05-2022    18:00

TOWER Tower Island01 coin hnt channel dragon city

Bắt đầu:  2022-04-25 18:00

Kết thúc: 2022-04-28 17:59

Puzzle Island

Bắt đầu:  09-05-2022 18:00
Kết thúc: 14-05-2022 18:00

MAZE GUIDE

Bắt đầu:  2022-05-16 18:00

Kết thúc: 2022-05-19 17:59

HNT Channel Video Mới Nhất

Nhóm Team Zalo Gia Đình HNT AE vào nhé Link: https://zalo.me/g/zwjxxl397

Mã QR Của Team Zalo Gia Đình HNT AE vào nhaLink: https://zalo.me/g/zwjxxl397

HNT Live Stream 20 h Tối Ở Đây NhaLink : https://www.facebook.com/HNTGG/

Nic Tiktok Của HNT Channel

Link : https://www.tiktok.com/@hnt.channel

Facebook Cá Nhân HNT 

Link : https://www.facebook.com/HNTTG/

BÀI VIẾT MỚI