DRAGON CITY EVENT UPING (SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA)

High Sunbringer Heroic Race

Bắt đầu:  2022-06-23 17:00
Kết thúc: 2022-07-04 17:00
 

Maze Island

Bắt đầu:  2022-06-29 17:00

Kết thúc: 2022-07-03 16:59

Cả Nhà Thích HNT Chơi Game Gì Nè

Even Team 20 Người

Breeding Hatching Arenas Breeding HatchingArenas
28/6 23:00
1/7 23:00
2/7 23:00
4/7 23:00
5/7 23:00
7/7 23:00
8/7   23:00
11/7 23:00
12/7 23:00
14/7 23:00
15/7 23:00
18/7 23:00
 
+ 370+ 261 k+ 105+ 370 + 261 k+ 155

Dragon New *** Dragon City

DRAGON CITY Upcoming events (Sự kiện sắp diễn ra)

Grid Islandhnt_channel_Coin-even-Grid-Island

Bắt đầu: 2022-06-13 17:00

Kết thúc: 2022-06-20 17:00

Puzzle Island

Bắt đầu: 2022-06-13 17:00

Kết thúc: 2022-06-18 18:00

FOG ISLAND

Begin ( Bắt đầu ): 21-05-2022    18:00
End ( Kết thúc ):  24-05-2022    18:00
 

Grid Islandhnt_channel_Coin-even-Grid-Island

End (Kết thúc ):  16-05-2022  18:00

RUNNER ISLAND

Begin ( Bắt đầu ): 14-05-2022    18:00

End ( Kết thúc ):  18-05-2022    18:00

FOG ISLAND

Bắt đầu:  2022-06-25 17:00
Kết thúc: 2022-06-28 16:59
 

TOWER Tower Island01 coin hnt channel dragon city

Bắt đầu:  2022-04-25 18:00

Kết thúc: 2022-04-28 17:59

MAZE GUIDE

Bắt đầu:  2022-05-16 18:00

Kết thúc: 2022-05-19 17:59

HIGH REIGN HEROIC RACE GUIDE

Begin ( Bắt đầu ): 19-05-2022    18:00
End ( Kết thúc ):  30-05-2022    18:00
 

RUNNER ISLAND

Begin ( Bắt đầu ): 08-06-2022    18:00

End ( Kết thúc ):  12-06-2022    18:00

RUNNER ISLAND

Bắt đầu: 2022-06-18 17:00

Kết thúc: 2022-06-22 16:59

HNT Channel Video Mới Nhất

Nhóm Team Zalo Gia Đình HNT AE vào nhé Link: https://zalo.me/g/zwjxxl397

Mã QR Của Team Zalo Gia Đình HNT AE vào nhaLink: https://zalo.me/g/zwjxxl397

HNT Live Stream 20 h Tối Ở Đây NhaLink : https://www.facebook.com/HNTGG/

Nic Tiktok Của HNT Channel

Link : https://www.tiktok.com/@hnt.channel

Facebook Cá Nhân HNT 

Link : https://www.facebook.com/HNTTG/

BÀI VIẾT MỚI