DRAGON CITY EVENT UPING (SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA)

Puzzle Island 

HNT Coin

Bắt đầu:  2023-03-20 18:00
Kết thúc: 2023-03-25 17:59

Grid Islandhnt_channel_Coin-even-Grid-Island

Bắt đầu:  2023-03-20 18:00
Kết thúc: 2023-03-27 17:00

coin hntchannel png

MAZE GUIDE

Bắt đầu:  2023-03-09 18:00
Kết thúc: 2023-03-20 17:59

Cả Nhà Thích HNT Chơi Game Gì Nè

Even Team 20 Người

Breeding
Hatching
Breeding 
Leveling_up 
Arenas
3/18 23:00
3/20 23:00
3/21 23:00
3/24 23:00
3/25 23:00
3/27 23:00
3/28 23:00
3/30 23:00
3/31 23:00
4/3 23:00
 ORB E
food new hnt
hnt 2284 dragon bloodmage 3
hntchannel ic gem
food new hnt
+ 245
600K
L +245
+105
155

Dragon New *** Dragon City

DRAGON CITY Upcoming events (Sự kiện sắp diễn ra)

TOWER Tower Island01 coin hnt channel dragon city

Bắt đầu: 2022-09-12 17:00
Kết thúc: 2022-09-15 16:59
 

High Heroic Heroic Race

hntchannel h

Bắt đầu:  2023-02-23 18:00
Kết thúc: 2023-03-06 17:59

coin hntchannel pngMaze Island

Bắt đầu:  2022-12-29 18:00
Kết thúc: 2023-01-09 17:59

hnt channel fi

Bắt đầu: 2022-12-17 18:00
Kết thúc: 2022-12-20 17:59

 

hnt channel run even dragon city

Bắt đầu:  2023-03-15 18:00
Kết thúc: 2023-03-19 17:59
 

HNT Channel Video Mới Nhất

Nhóm Team Zalo Gia Đình HNT AE vào nhé 077Link: https://zalo.me/g/zwjxxl397

Mã QR Của Team Zalo Gia Đình HNT AE vào nha02 4Link: https://zalo.me/g/zwjxxl397

HNT Live Stream 20 h Tối Ở Đây Nha002 1Link : https://www.facebook.com/HNTGG/

Nic Tiktok Của HNT Channel

07

Link : https://www.tiktok.com/@hnt.channel

Facebook Cá Nhân HNT 

002 1

Link : https://www.facebook.com/HNTTG/

BÀI VIẾT MỚI