SORCERER DRAGON

5/5 - (9 bình chọn)

SORCERER DRAGON

SORCERER DRAGON

  hnt 1380 dragon sorcerer b 3

                                                         V hnt channelic ice flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic war flag hntchannel

    Miêu tả: Sorcerer Dragon chỉ làm việc vì điều thiện, không bao giờ làm điều xấu, và anh ta có thể cảm nhận được nguy hiểm từ xa hàng dặm. 

    Mặc dù ông có vẻ thô xung quanh các cạnh, rồng mạnh mẽ này sử dụng sức mạnh siêu nhiên của mình để bảo vệ bất lực .. 

    Sorcerer Rồng là một Rất hiếm Rồng với gõ chính của Băng . Sorcerer Dragon cũng có thể học Các chiêu thức Bóng Tối và Chiến Tranh . 

    Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Sorcerer Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon City

Mã rồng:1380
Ngày phát hành: 
Thể loại (Cat):4
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:4.500 viên ngọc
Thời gian nở:23 giờ
Thời gian triệu hồi:17 giờ
Hatch XP:60,000
Bán:1,200,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Sorcerer Dragon will know upon hatching.

 
hnt bigHead Butt
Damage: 788 | physical
 
 
ic ice flag hntchannelSnow Storm
Damage: 1050 | ice
 
 
 
ic dark flag hntchannelGhost Cloud
Damage: 1050 | dark
 
 
 
ic war flag hntchannelGiant Claw
Damage: 1050 | war

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Sorcerer Dragon can learn through training.

 
ic dark flag hntchannelThe Grim Reaper+
Damage: 1800 | dark | 24 hours
 
 
 
ic ice flag hntchannelCryogenic Freeze
Damage: 1350 | ice | 2 days
 
 
 
ic dark flag hntchannelBlack Hole
Damage: 1350 | dark | 2 days
 
 
 
ic war flag hntchannelWar Fist
Damage: 1500 | war | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

Sorcerer Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Plant, War, Metal, Light, Earth, và Fire

ic plant flag hntchannel ic war flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic light flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic fire flag hntchannel

KHẮC HỆ

Sorcerer Dragon có Ice là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Sorcerer Dragon yếu với các yếu tố sau: Fire, Metal

ic fire flag hntchannel ic metal flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (9 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon