MCCREAMY 2.0 DRAGON

5/5 - (7 bình chọn)

MCCREAMY 2.0 DRAGON

hnt 2904 dragon mccreamy2 3

L hnt channel

 ic pure flag hntchannel  ic light flag hntchannel   ic war flag hntchannel   ic ice flag hntchannel   

    Description: He’s back and better than ever! Get McCreamy 2.0 Dragon and add him to your team for epic laughs and awesome videos!.

   McCreamy 2.0 Dragon is Legend Dragon with the main typing method being Pure. McCreamy 2.0 Dragon can also learn Light, War, and Ice moves.

   Mô tả: Anh ấy đã trở lại và tốt hơn bao giờ hết! Nhận McCreamy 2.0 Dragon và thêm anh ta vào nhóm của bạn để có những trận cười sảng khoái và video tuyệt vời !.

   McCreamy 2.0 Dragon là Legend Dragon với kiểu gõ chính là Pure. McCreamy 2.0 Dragon cũng có thể học các chiêu thức Ánh sáng, Chiến tranh và Băng.

DETAILS

Dragon Code:2904
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Dragon will know upon hatching.

ic pure flag hntchannel

 

Hypnosis

 1,500
Pure –  24 hours

 
 
ic light flag hntchannel

 

Light Star

 1,050
Light –  48 hours

 
 
ic war flag hntchannel

 

Giant Claw

 
 1,050
War –  48 hours

 
 
ic ice flag hntchannel

 

Ice Spikes

 650
Ice –  12 hours

 
 

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Dragon can learn through training.

ic pure flag hntchannel

 

Hypnosis+

 2,100
Pure –  24 hours

 
 
ic light flag hntchannel

 

Out Of Time+

 1,950
Light –  48 hours

 
 
ic war flag hntchannel

 

War Fist

 1,500
War –  48 hours

 
 
ic ice flag hntchannel

 

Cryogenic Freeze+

 1,950
Ice –  48 hours

 

SÁT THƯƠNG X2

McCreamy 2.0 Dragon can be trained from 4 types of other element, do that, it may be possible for the dragon’s strength to be with the main systems Legend, Electric, Dark, Earth, Fire, Plant, and War

ic legend flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic war flag hntchannel 

KHẮC HỆ

McCreamy 2.0 Dragon has Pure as its main system. The first element of a dragon always determines its weak point, so McCreamy 2.0 Dragon is weak with the following elements: Primal

ic primal flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (7 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon