Hive Drone Dragon

4.9/5 - (17 bình chọn)

Hive Drone Dragon

hnt 2863 dragon hivedrone 3 2

L hnt channel

ic light flag hntchannel ic legend flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic plant flag hntchannel

    Hive Drone Dragon is a Legend Dragon with the primary typing of Light . The Hive Drone Dragon can also learn Legend, Dark, and Plant moves.

    Description: Every prosperous dragon colony needs plenty of dedicated workers to keep their kingdom in check; that’s why the Hive Drone Dragon leads its forces in providing for their Queen. Touch its honey, get sting.

     Hive Drone Dragon là một con Rồng huyền thoại với kiểu gõ chính là Ánh sáng. Hive Drone Dragon cũng có thể học các đòn Huyền thoại, Bóng tối và Thực vật.

     Mô tả: Mỗi thuộc địa rồng thịnh vượng cần nhiều công nhân tận tâm để giữ cho vương quốc của họ được kiểm soát; đó là lý do tại sao Hive Drone Dragon dẫn đầu lực lượng của mình trong việc cung cấp cho Nữ hoàng của họ. Chạm vào mật ong của nó, bị châm chích !.

DETAILS

Dragon Code:2863
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Dragon will know upon hatching.

ic light flag hntchannel

 

Light Sword

 650
Light –  48 hours

 
 
ic legend flag hntchannel

 

Paralyzing Spell

 650
Legend –  12 hours

 
 
ic dark flag hntchannel

 

Life Drain

 550
Dark –  12 hours

 
 
ic plant flag hntchannel

 

Poison Ivy

 650
Plant –  12 hours

 

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Dragon can learn through training.

 

ic light flag hntchannel

Enlightenment+

 1,800
Light –  48 hours

 
 
 

ic legend flag hntchannel

Aurora Borealis

 2,100
Legend –  24 hours

 
 
 

ic dark flag hntchannel

The Grim Reaper

 1,200
Dark –  24 hours
 
 
 
ic plant flag hntchannel

Beehive+

 1,950
Plant –  48 hours
https://www.hntchannel.com/wp-contentasssssssssss

 

 

SÁT THƯƠNG X2

Hive Drone Dragon can be trained from 4 different element types, so it can deal heavy damage to dragons with the main systems being Electric, Dark, Primal, Metal, Light, and Water

ic electric flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic primal flag hntchannel ic light flag hntchannel ic water flag hntchannel

KHẮC HỆ

Hive Drone Dragon có Light là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Hive Drone Dragon yếu với các yếu tố sau: Plant, Dark

ic plant flag hntchannel ic dark flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.9/5 - (17 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon