Winstance Dragon

5/5 - (7 bình chọn)

Winstance Dragon

  

  Description: Dragon City 10th Birthday Collection: Winstance Dragon is a Tower Guardian no stranger to the battlefield. He will increase your health and damage but only for a short amount of time, so count it!.

  Winstance Dragon is a legendary Dragon whose main fighting style is War. Winstance Dragon can also learn Dark, Primal, and Electric moves.

  Mô tả: Bộ sưu tập sinh nhật lần thứ 10 của Dragon City: Winstance Dragon là một Tower Guardian không xa lạ với chiến trường. Anh ta sẽ tăng máu và sát thương của bạn nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vì vậy hãy tính nó !.     Winstance Dragon là một con Rồng huyền thoại có phong cách chiến đấu chính là Chiến tranh. Winstance Dragon cũng có thể học các chiêu thức Dark, Primal và Electric.

DETAILS

Dragon Code:2877
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Dragon will know upon hatching.

 

Giant Crack

 638
War –  48 hours

 
 

 

Leech

 650
Dark –  12 hours

 
 

 

Slash of Ages

 1,200
Primal –  12 hours

 
 

 

Laser Beam

 650
Electric –  12 hours

 

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Dragon can learn through training.

 

Astro Hit

 1,400
War –  48 hours

 
 

 

Black Hole+

 1,950
Dark –  48 hours

 
 

 

Fate Crunch

 1,600
Primal –  24 hours

 
 

 

Tesla Ray+

 1,950
Electric –  48 hours

 

SÁT THƯƠNG X2

Winstance Dragon can be trained from 4 different types of elements, so it can strongly brand dragons with the main systems being Earth, Dark, Metal, Light, Pure, and Water

 

KHẮC HỆ

Winstance Dragon takes War as the main type. The first element of a dragon always determines its weakness, so Winstance Dragon is weak with the following elements: Water, Ice

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (7 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *