DAMONA DRAGON

5/5 - (7 bình chọn)

DAMONA DRAGON

   

   Description: Dragon City 10th Birthday Collection: Dragon Damona is an expertly trained Tower Guardian that speeds up breeding missions! Immediately call her hotline for the best advice in relationships with dragons!.

Damona Dragon is a legendary Dragon whose main typing is Electric. Damona Dragon can also learn Metal, Time, and Plant moves

  Mô tả: Bộ sưu tập sinh nhật lần thứ 10 của Dragon City: Dragon Damona là người bảo vệ Tháp được đào tạo chuyên nghiệp giúp tăng tốc các nhiệm vụ nhân giống! Gọi ngay đến đường dây nóng của cô ấy để được tư vấn tốt nhất trong mối quan hệ với rồng !.

Damona Dragon là một con Rồng huyền thoại có kiểu gõ chính là Điện. Damona Dragon cũng có thể học các động tác Kim loại, Thời gian và Thực vật

DETAILS

Dragon Code:2876
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Dragon will know upon hatching.

 

Lightning

 550
Electric –  12 hours

 
 

 

Nail Rain

 550
Metal –  12 hours

 
 

 

Distortion

 1,500
Time –  1 hours

 
 

 

Stitching Roots

 550
Plant –  12 hours

 

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Dragon can learn through training.

 
Tesla Ray+

 1,950
Electric –  48 hours

 
 

 

Cannon Balls

 1,200
Metal –  24 hours

 
 

 

Temporal Rift

 2,200
Time –  8 hours

 
 

 

Rotting Spell

 1,200
Plant –  24 hours

 

SÁT THƯƠNG X2

Damona Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Water, Metal, Earth, Ice, Legend, Primal, và Light

KHẮC HỆ

Damona Dragon có Electric là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Damona Dragon yếu với các yếu tố sau: Earth, Light

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (7 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *