Jewelem Dragon

5/5 - (5 bình chọn)

Jewelem Dragon

hnt 2875 dragon jewelem 3

L hnt channel

ic legend flag hntchannel ic pure flag hntchannel ic light flag hntchannel ic war flag hntchannel    

     Description: Dragon City 10th Birthday Collection: Dragon Ball is a Tower Guardian quite well known among Dragon Masters… She possesses many of the City’s most valuable resources. : Gemstone! A gem a day for stress relief!.      Jewelem Dragon is Legend Dragon with the main typing method being Legend. Jewelem Dragon can also learn Purity, Light, and War moves.

    Mô tả: Bộ sưu tập sinh nhật lần thứ 10 của Dragon City: Dragon Ball là một Tower Guardian khá nổi tiếng trong giới Dragon Master… Cô ấy sở hữu nhiều tài nguyên quý giá nhất của Thành phố. : Đá quý! Một viên ngọc quý để giảm căng thẳng mỗi ngày !.

  Jewelem Dragon là Legend Dragon với kiểu gõ chính là Legend. Jewelem Dragon cũng có thể học các chiêu thức Tinh khiết, Ánh sáng và Chiến tranh.

DETAILS

Dragon Code:2875
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Dragon will know upon hatching.

ic legend flag hntchannel

 

Rainbow

 1,050
Legend –  12 hours

 
ic pure flag hntchannel
 

Hypnosis

 1,500
Pure –  24 hours

 
ic light flag hntchannel
 

Light Star

 1,050
Light –  48 hours

 
ic war flag hntchannel

 

Giant Mouth

 975
War –  48 hours

 

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Dragon can learn through training.

ic legend flag hntchannel

 
Legend Spell+

 2,600
Legend –  48 hours

 
ic pure flag hntchannel
 

Hypnosis+

 2,100
Pure –  24 hours

 
ic light flag hntchannel
 

Out Of Time
 1,350
Light –  48 hours

 
ic war flag hntchannel

 

War Fist

 1,500
War –  48 hours

 

SÁT THƯƠNG X2

Jewelem Dragon can be trained from 4 different element types, so it can strongly brand dragons with the main systems being Primal, Wind, Electric, Dark, and Earth

  ic primal flag hntchannel ic wind flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic dark flag hntchannel

KHẮC HỆ

Jewelem Dragon has Legend as its main type. The first element of a dragon always determines its weakness, so Jewelem Dragon is weak in the following elements:

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (5 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon