REVIVAL KARMA DRAGON

4.9/5 - (24 bình chọn)

REVIVAL KARMA DRAGON

hnt 2854 dragon revivalkarma 3

L hnt channel

ic fire flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic light flag hntchannel ic water flag hntchannel

     Description: Revival Karma Dragon is the only Karma dragon that has been defeated by a corrupted enemy… Does this make it weaker? Completely opposite. After looking dangerously in the eye, he came back stronger than ever, rising like a phoenix!.
Revival Karma Dragon is a legendary Dragon whose main typing is Fire. The Revival Karma Dragon can also learn Shadow, Light, and Water moves.

     Mô tả: Revival Karma Dragon là con rồng Karma duy nhất đã bị đánh bại bởi một kẻ thù bị biến chất … Điều này có làm cho nó yếu đi không? Hoàn toàn ngược lại. Sau khi nhìn vào mắt nguy hiểm, anh ấy trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bay lên như một con phượng hoàng !.

     Revival Karma Dragon là một con Rồng huyền thoại có tên gõ chính là Lửa. Revival Karma Dragon cũng có thể học các chiêu thức Bóng tối, Ánh sáng và Nước.

DETAILS

Dragon Code:2854
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Dragon will know upon hatching.

ic fire flag hntchannel

 

Nuclear Hit

 1,050
Fire –  12 hours

 
ic dark flag hntchannel
 

Ghost Cloud

 1,050
Dark –  12 hours

 
ic light flag hntchannel

 

Light Star

 1,050
Light –  48 hours

 
ic water flag hntchannel
 

Flooding

 650
Water –  12 hours

 

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Dragon can learn through training.

 
ic fire flag hntchannel

 

Magma Storm+

 1,950
Fire –  48 hours

 
ic dark flag hntchannel

 

Black Hole+

 1,950
Dark –  48 hours
 
ic light flag hntchannel

 

Out Of Time

 1,350
Light –  48 hours
 
ic water flag hntchannel

 

Whirlpool

 1,350
Water –  48 hours

 

SÁT THƯƠNG X2

Revival Karma Dragon can be trained from 4 different types of elements, so it can deal heavy damage to dragons with the main systems being Plant, Ice, Metal, Light, Electric, Dark, Fire, and War

ic plant flag hntchannel ic ice flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic light flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic war flag hntchannel

 

KHẮC HỆ

Revival Karma Dragon has Fire as its main type. The first element of a dragon always determines its weak point, so Revival Karma Dragon is weak with the following elements: Water , War

ic water flag hntchannel ic war flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.9/5 - (24 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *