SPEEDY & GREEDY DRAGON

5/5 - (2 bình chọn)

SPEEDY & GREEDY DRAGON

hnt 2880 dragon speedyandgreedy 3

L hnt channel

ic water flag hntchannel ic war flag hntchannel ic light flag hntchannel ic fire flag hntchannel

  Description: Dragon City 10th Birthday Collection: The Speed ​​& Greed Dragons are the Guardians of the Tower, brother and sister to be exact, who love to help the Dragon Masters with their The city is particularly large! They will fulfill all your Gold and Food collection needs!.

   Speedy & Greedy Dragon is a legendary Dragon whose main typing is Water. Speedy & Greedy Dragon can also learn War, Light and Fire moves

Mô tả: Bộ sưu tập sinh nhật lần thứ 10 của Thành phố Rồng: Những con rồng Tốc độ & Tham lam là những Người bảo vệ Tòa tháp, chính xác là anh trai và em gái, những người thích giúp đỡ các Bậc thầy về Rồng với thành phố đặc biệt rộng lớn! Họ sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu thu thập Vàng và Thực phẩm của bạn !.

   Speedy & Greedy Dragon là một con Rồng huyền thoại có bộ gõ chính là Nước. Speedy & Greedy Dragon cũng có thể học các đòn Chiến tranh, Ánh sáng và Lửa

DETAILS

Dragon Code:2880
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Dragon will know upon hatching.

ic water flag hntchannel

 

Flooding

 650
Water –  12 hours

 
 
ic war flag hntchannel

 

Giant Mouth

 975
War –  48 hours

 
 
ic light flag hntchannel

 

Light Prism

 750
Light –  48 hours

 
 
ic fire flag hntchannel

 

Flaming Arrows

 650
Fire –  12 hours

 

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Dragon can learn through training..

ic water flag hntchannel

 

Whirlpool+

 1,950
Water –  48 hours

 
 
ic war flag hntchannel

 

War Fist

 1,500
War –  48 hours

 
 
ic light flag hntchannel

 

Out Of Time+

 1,950
Light –  48 hours

 
 
ic fire flag hntchannel

 

Flamethrower

 1,200
Fire –  24 hours

 

SÁT THƯƠNG X2

Speedy & Greedy Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Fire, War, Earth, Dark, Electric, Plant, và Ice

ic fire flag hntchannel ic war flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic ice flag hntchannel

KHẮC HỆ

Speedy & Greedy Dragon có Water là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Speedy & Greedy Dragon yếu với các yếu tố sau: Plant, Electric

ic plant flag hntchannel ic electric flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (2 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon