High Colony Dragon

4.9/5 - (8 bình chọn)

HIGH COLONY DRAGON

   

   

    Description: After a harsh winter, the High Colony Dragon has returned to establish her colony and ensure the survival of her species… And if that means wiping out a few others in the process, well, that’s just collateral damage to this Queen Bee..

   High Colony Dragon is a Heroic Dragon with the primary typing of Electric . The High Colony Dragon can also learn Legend, Metal, and Water moves

   Mô tả: Sau một mùa đông khắc nghiệt, High Colony Dragon đã quay trở lại để thiết lập thuộc địa của mình và đảm bảo sự tồn tại của giống loài của mình … Và nếu điều đó có nghĩa là xóa sổ một vài con khác trong quá trình này, thì đó chỉ là thiệt hại phụ đối với Ong chúa này ..

   High Colony Dragon là một con Rồng Anh hùng với kiểu gõ chính là Điện. High Colony Dragon cũng có thể học các chiêu thức Huyền thoại, Kim loại và Nước

DETAILS

DRAGON INFO

Category: 11

ID: 2861

Breedable: No

Hatch Time: 60 hours (2 days 12 hours)

Breed Time: 48 hours (2 days)

Summon Time: 96 Hours (4 days)

Experience Gain (XP): 999999

Shop Price: 6000  – Not for sale on normal days

Orbs Needed For Summon: 100

First Event Appearance: Blood Eclipse Heroic Race – Blood Eclipse Event (03/02/22 – 14/02/22)

BASE MOVES

These are the moves that High Occult Titan Dragon will know upon hatching.

 

Electric Shock

 1,050
Electric –  12 hours

 
 

 

Rainbow

 1,050
Legend –  12 hours

 
 

 

Rust

 1,050
Metal –  12 hours

 
 

 

Storm

 1,050
Water –  12 hours

 

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that High Occult Titan Dragon can learn through training.

 

 

Tesla Ray+

 1,950
Electric –  48 hours

 
 

 

Aurora Borealis

 2,100
Legend –  24 hours

 
 

 

Rust+

 2,500
Metal –  12 hours

 
 

 

Whirlpool+

 1,950
Water –  48 hours

 

SÁT THƯƠNG X2

High Colony Dragon can be trained from 4 different types of elements, so it can deal heavy damage to dragons with the main systems being Water, Metal, Primal, Earth, Ice, Fire and War

KHẮC HỆ

High Colony Dragon có Electric là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó High Colony Dragon yếu với các yếu tố sau: Earth, Light

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.9/5 - (8 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *