TIME PATROL DRAGON

5/5 - (2 bình chọn)

TIME PATROL DRAGON

hnt 2885 dragon timepatrol 3

L hnt channel

hnt time flag ic light flag hntchannel ic legend flag hntchannel ic ice flag hntchannel

  Description: Working closely with High Chronos Dragon, the Time Patrol Dragon ensures the preservation of all Dragon City’s endless timelines and helps the lost citizens trapped in other dimensions. If you ask well, she will tell you tomorrow’s lottery numbers!.

   Time Patrol Dragon is a legendary Dragon whose main name is Time. The Time Patrol Dragon can also learn Light, Legend, and Ice moves.

   Mô tả: Hợp tác chặt chẽ với High Chronos Dragon, Time Patrol Dragon đảm bảo lưu giữ tất cả các dòng thời gian vô tận của Dragon City và giúp những công dân bị mất tích bị mắc kẹt trong các chiều không gian khác. Nếu bạn hỏi tốt, cô ấy sẽ cho bạn biết số xổ số của ngày mai !.

   Time Patrol Dragon là một con Rồng huyền thoại có tên chính là Time. Rồng Tuần tra Thời gian cũng có thể học các chiêu thức Ánh sáng, Huyền thoại và Băng.

DETAILS

Dragon Code:2885
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Dragon will know upon hatching.

hnt time flag

 

Time Warp

 1,900
Time –  1 hours

 
 
ic light flag hntchannel

 

Light Star

 1,050
Light –  48 hours

 
 
ic legend flag hntchannel

 

Rainbow

 1,050
Legend –  12 hours

 
 
ic ice flag hntchannel

 

Ice Spikes

 650
Ice –  12 hours

 

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Dragon can learn through training..

hnt time flag e1653575799362

 

Paradox

 2,500
Time –  8 hours

 
 
ic light flag hntchannel

 

Out Of Time

 1,350
Light –  48 hours

 
 
ic legend flag hntchannel

 

Aurora Borealis

 2,100
Legend –  24 hours

 
 
ic ice flag hntchannel

 

Cryogenic Freeze+

 1,950
Ice –  48 hours

 

SÁT THƯƠNG X2

Time Patrol Dragon can be trained from 4 different element types, so it can deal heavy damage to dragons with the main systems being Legend, Electric, Dark, Primal, Plant, and War

ic legend flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic primal flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic war flag hntchannel 

 

KHẮC HỆ

Time Patrol Dragon has Time as its main system. The first element of the dragon always determines its weak point, therefore the Time Patrol Dragon is weak with the following elements: Wind

ic wind flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (2 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon