HIGH ASCENDED SUPREME DRAGON

5/5 - (4 bình chọn)

HIGH ASCENDED SUPREME DRAGON

H hnt channel

hnt 3081 dragon highascendedsupreme 0 hnt 3081 dragon highascendedsupreme 1 hnt 3081 dragon highascendedsupreme 3

ic dream flag hntchannel ic wind flag hntchannel ic legend flag hntchannel ic dark flag hntchannel

Description: The Ascendants spend their time protecting the Kingdom while staying out of trouble. However, their leader, the Ascended Supreme Dragon, is hatching a plan to send them into the sea of ​​vampire corruption below. Communicating with his Eternal allies is key…. The Sublime Supreme Dragon is a Heroic Dragon whose primary attack is Dream. The Ascended Supreme Dragon can also learn Wind, Legend and Shadow moves

    Miêu tả: Những Người Thăng hoa dành thời gian của họ để bảo vệ Vương quốc trong khi tránh xa rắc rối. Tuy nhiên, thủ lĩnh của họ, Rồng tối cao thăng thiên, đang ấp ủ một kế hoạch để họ xuống biển tham nhũng của ma cà rồng bên dưới. Giao tiếp với các đồng minh Vĩnh cửu của anh ấy là chìa khóa…. Rồng tối cao thăng hoa là một Rồng anh hùng với cách đánh chính là Giấc Mơ . Rồng tối cao thăng thiên cũng có thể học Gió, Truyền Thuyết và chiêu thức Bóng Tối 

   

DETAILS

Dragon City

Mã rồng:3081
Ngày phát hành:21-Feb-2023
Thể loại (Cat):11
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:6.000 viên đá quý
Thời gian nở:2 ngày 12 giờ
Thời gian triệu hồi:2 ngày
Nở XP:999,999
Bán:2,000,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that High Crypt Keeper Dragon will know upon hatching.

ic dream flag hntchannel

Divine Sacrifice

 1,800

Dream –  12 hours

1
ic wind flag hntchannel

Ascened Heroic Wind

 1,000

Wind –  12 hours

1
ic legend flag hntchannel

Divine Intervention

 1,800

Legend –  12 hours

1
ic dark flag hntchannel

Ascended Heroic Dark

 1,000

Dark –  12 hours

1

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that High Crypt Keeper Dragon can learn through training.

ic dream flag hntchannel

Divine Sacrifice

 1,800

Dream –  12 hours

1
ic wind flag hntchannel

Ascened Heroic Wind Trained

 1,500

Wind –  12 hours

1

ic legend flag hntchannelDivine Intervention

 1,800

Legend –  12 hours

1

ic dark flag hntchannelAscended Heroic Dark Trained

 1,500

Dark –  12 hours

1

SÁT THƯƠNG X2

High Ascended Supreme Dragon can be trained from 4 different element types, so it can deal heavy damage to dragons with the main systems being Chaos, Happiness, Time, Primal, Metal, and Light.

ic chaos flag hntchannel ic happiness flag hntchannel ic primal flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic light flag hntchannel

KHẮC HỆ

High Ascended Supreme Dragon has Dream as its main type. The first element of a dragon always determines its weak point, therefore High Ascended Supreme Dragon is weak with the following elements: Soul, Beauty

ic soul flag hntchannel ic beauty flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (4 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

One thought on “HIGH ASCENDED SUPREME DRAGON

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *