AUDITORY DRAGON

5/5 - (9 bình chọn)

AUDITORY DRAGON

hnt 2731 dragon auditory 3

L hnt channel

ic war flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic earth flag hntchannel 

  Description: Sensation Squad: While in captivity, the Hearing Dragon has developed very high hearing abilities. After being freed by Nyx and swearing allegiance to her, this dragon uses echolocation to track down the escaped Dragon Master..
   Auditory Dragon is a legendary Dragon whose main fighting style is War. Auditory Dragon can also learn Dark, Electric, and Earth moves.

   Mô tả: Biệt đội Cảm giác: Khi bị giam cầm, Rồng Thính đã phát triển khả năng thính giác rất cao. Sau khi được Nyx giải thoát và thề trung thành với cô, con rồng này sử dụng khả năng định vị bằng tiếng vang để truy tìm Dragon Master đã trốn thoát .. 

     Auditory Dragon là một con Rồng huyền thoại có phong cách chiến đấu chính là Chiến tranh. Auditory Dragon cũng có thể học các đòn Dark, Electric và Earth.

DETAILS

Dragon Code:2731
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Dragon will know upon hatching.

ic war flag hntchannel

 

Giant Crack

 638
War –  48 hours

 
 
ic dark flag hntchannel

 

Life Drain

 550
Dark –  12 hours

 
 
ic electric flag hntchannel

 

Laser Beam

 650
Electric –  12 hours

 
 
ic earth flag hntchannel

 

Meteor Shower

 650
Earth –  12 hours

 

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Dragon can learn through training.

ic war flag hntchannel

 

Astro Hit

 1,400
War –  48 hours

 
 
ic dark flag hntchannel

 

Black Hole

 1,350
Dark –  48 hours

 
 
ic electric flag hntchannel

 

Tesla Ray+

 1,950
Electric –  48 hours

 
 
ic earth flag hntchannel

 

Sand Storm+

 1,950
Earth –  48 hours

 

SÁT THƯƠNG X2

Auditory Dragon can be trained from 4 types of other elements, do that, it may that can damage dragons with the main systems being Earth, Fire, Metal, Light, Water, Electric, and Dark

ic earth flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic light flag hntchannel ic water flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic dark flag hntchannel

KHẮC HỆ

Auditory Dragon has War as its main type. The first element of a dragon always determines its weak point, so Auditory Dragon is weak with the following elements: Water, Ice

ic water flag hntchannel ic ice flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (9 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon