GUSTO DRAGON

5/5 - (7 bình chọn)

GUSTO DRAGON

hnt 2745 dragon gusto 3

L hnt channel

ic water flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic ice flag hntchannel ic metal flag hntchannel 

    Description: Unbound Sensation Squad: While in captivity, Gusto Dragon developed a very high sense of taste. After being freed by Nyx and swearing allegiance to her, this dragon tasted the flowing water in search of the Dragon Masters who decided to swim immediately after eating..
     Gusto Dragon is a legendary Dragon whose main typing ability is Water. Gusto Dragon can also learn Electric, Ice, and Metal moves.

     Mô tả: Biệt đội cảm giác không bị ràng buộc: Trong khi bị giam cầm, Gusto Dragon đã phát triển cảm giác vị giác rất cao. Sau khi được Nyx giải thoát và thề trung thành với cô, con rồng này đã nếm mùi nước chảy để tìm kiếm các Dragon Master quyết định bơi ngay sau khi ăn ..

     Gusto Dragon là một con Rồng huyền thoại có khả năng gõ chính là Nước. Gusto Dragon cũng có thể học các đòn Điện, Băng và Kim loại

DETAILS

Dragon Code:2745
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Dragon will know upon hatching.

ic water flag hntchannel

 

Tsunami

 550
Water –  12 hours

 
 
ic electric flag hntchannel

 

Laser Beam

 650
Electric –  12 hours

 
 
ic ice flag hntchannel

 

Ice Spikes

 650
Ice –  12 hours

 
 
ic metal flag hntchannel

 

Nail Rain

 550
Metal –  12 hours

 

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Dragon can learn through training.

ic water flag hntchannel

 

Whirlpool+

 1,950
Water –  48 hours

 
 
ic electric flag hntchannel

 

Tesla Ray+

 1,950
Electric –  48 hours

 
 
ic ice flag hntchannel

 

Cryogenic Freeze

 1,350
Ice –  48 hours

 
 
ic metal flag hntchannel

 

Cannon Balls

 1,200
Metal –  24 hours

 

SÁT THƯƠNG X2

Gusto Dragon can be trained from 4 different element types, so it can deal heavy damage to dragons with the main systems being Fire, War, Water, Metal, Plant, Earth, and Ice

ic fire flag hntchannel ic war flag hntchannel ic water flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic ice flag hntchannel

KHẮC HỆ

Gusto Dragon has Water as its main type. The first element of a dragon always determines its weak point, so Gusto Dragon is weak with the following elements: Plant, Electric

ic plant flag hntchannel ic electric flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (7 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon