PROTECTOR DRAGON

5/5 - (11 bình chọn)

PROTECTOR DRAGON

PROTECTOR DRAGON

 

                                               

     Miêu tả: The Protector Dragon là một con thú được huấn luyện cao. 

     Thường được nhìn thấy để bảo vệ Malice Striker Dragon khỏi những kẻ săn mồi, khi không có ai dòm ngó, anh ta sử dụng chất độc cho chính mình, khiến anh ta hoàn toàn không thể bị ngăn cản và là người cần đề phòng trong trận chiến .. 

     Protector Dragon là một Epic Dragon với vai trò chính là Chiến Tranh . Protector Dragon cũng có thể học các bước di chuyển Ánh Sáng, Kim Loại và Bóng Tối . 

     Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Protector Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon City

Mã rồng:2080
Ngày phát hành: 
Thể loại (Cat):5
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:3.000 viên ngọc
Thời gian nở:1 ngày 12 giờ
Thời gian triệu hồi:1 ngày 08 giờ
Hatch XP:240,000
Bán:400,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Protector Dragon will know upon hatching.

 
Giant Claw
Damage: 1050 | war
 
 
 
Light Sword
Damage: 650 | light
 
 
 
Magneto
Damage: 650 | metal
 
 
 
Life Drain
Damage: 550 | dark

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Protector Dragon can learn through training.

 
War Fist
Damage: 1500 | war | 2 days
 
 
 
Out Of Time
Damage: 1350 | light | 2 days
 
 
 
Cannon Balls+
Damage: 1800 | metal | 24 hours
 
 
 
Black Hole+
Damage: 1950 | dark | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

Protector Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Earth, Fire, Electric, Dark, Ice, Metal, và Light

KHẮC HỆ

Protector Dragon có War là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Protector Dragon yếu với các yếu tố sau: Water, Ice

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (11 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *