PEACOCK DRAGON

5/5 - (30 bình chọn)

PEACOCK DRAGON

PEACOCK DRAGON

  hnt 2653 dragon peacock 3

                                                L hnt channel ic wind flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic water flag hntchannel ic primal flag hntchannel

      Miêu tả: Thanh lịch, tự tin, đáng kính … Peacock Dragon trưởng thành có nghĩa là cô ấy có rất nhiều trí tuệ và kiến ​​thức. 

     Tuy nhiên, tình yêu của cô ấy đối với những món đồ sang trọng, chẳng hạn như nến nạm đá quý, đôi khi có thể khiến cô ấy gặp rắc rối. 

     Cô ấy dường như đã có một khối tài sản lớn !. Peacock Dragon là một con Rồng trong truyền thuyết với cách gõ chính là Gió . 

     Peacock Dragon cũng có thể học các động tác Thực Vật, Nước và Nguyên Thủy . Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Peacock Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon City

Mã rồng:2653
Ngày phát hành:24 tháng 2 năm 2021
Thể loại (Cat):9
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:4.500 viên ngọc
Thời gian nở:2 ngày
Thời gian triệu hồi:1 ngày 12 giờ
Hatch XP:500,000
Bán:1,000,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Peacock Dragon will know upon hatching.

 
ic wind flag hntchannelTornado Drop
Damage: 1600 | wind
 
 
 
ic plant flag hntchannelLeaf Blast
Damage: 1050 | plant
 
 
 
ic water flag hntchannelStorm
Damage: 1050 | water
 
 
 
ic primal flag hntchannelPrimitive Ram
Damage: 1000 | primal

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Peacock Dragon can learn through training.

 
ic wind flag hntchannelAir Blast
Damage: 2100 | wind | 12 hours
 
 
 
ic plant flag hntchannelBeehive+
Damage: 1950 | plant | 2 days
 
 
 
ic water flag hntchannelWhirlpool+
Damage: 1950 | water | 2 days
 
 
 
ic primal flag hntchannelFate Crunch
Damage: 1600 | primal | 24 hoursv

SÁT THƯƠNG X2

Peacock Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Wind, Water, Light, Fire, War, và Pure

ic wind flag hntchannel ic water flag hntchannel ic light flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic war flag hntchannel ic pure flag hntchannel

KHẮC HỆ

Peacock Dragon có Wind là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Peacock Dragon yếu với các yếu tố sau: Wind

ic wind flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (30 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon