HOLY KNIGHT DRAGON

5/5 - (21 bình chọn)

HOLY KNIGHT DRAGON

HOLY KNIGHT DRAGON

 

                                             

    Miêu tả: Là thành viên thuần khiết nhất của những con rồng Hiệp sĩ bảo vệ, Thánh Hiệp sĩ Rồng là người trung thành nhất trong nhóm của cô. 

    Kỹ năng của cô ấy được tăng cường khi kết hợp với Holy Sword !. Holy Knight Dragon là một con Rồng huyền thoại với cách gõ chính là Thuần Khiết . 

    Holy Knight Dragon cũng có thể học Các chiêu thức Ánh Sáng, Kim Loại và Điện . Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Holy Knight Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon City

Mã rồng:2400
Ngày phát hành:25/03/2020
Thể loại (Cat):9
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:4.500 viên ngọc
Thời gian nở:2 ngày
Thời gian triệu hồi:1 ngày 12 giờ
Hatch XP:500,000
Bán:1,000,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Holy Knight Dragon will know upon hatching.

 
Pure Energy
Damage: 1500 | pure
 
 
 
Light Sword
Damage: 650 | light
 
 
 
Rust
Damage: 1050 | metal
 
 
 
Lightning
Damage: 550 | electric

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Holy Knight Dragon can learn through training.

 
Pure Energy+
Damage: 2100 | pure | 2 days
 
 
 
Out Of Time
Damage: 1350 | light | 2 days
 
 
 
Cannon Balls
Damage: 1200 | metal | 24 hours
 
 
 
Tesla Ray
Damage: 1350 | electric | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

Holy Knight Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Legend, Electric, Dark, Earth, Ice, Water, và Metal

KHẮC HỆ

Holy Knight Dragon có Pure là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Holy Knight Dragon yếu với các yếu tố sau: Primal

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (21 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *