High Crypt Keeper Dragon

5/5 - (19 bình chọn)

High Crypt Keeper Dragon

High Crypt Keeper Dragon

                                                       

    Miêu tả: Người bảo vệ ngôi mộ của những con rồng đã sa ngã, High Crypt Keeper Dragon nhìn bề ngoài có vẻ ma quái nhưng thực ra anh ấy là một người bảo vệ dũng cảm. 

    Tuy nhiên, hãy xâm nhập vào các mật mã của anh ta, và một lời nguyền khủng khiếp sẽ giáng xuống bạn !. 

    High Crypt Keeper Dragon là một con Rồng anh hùng với đặc điểm chính là Bóng Tối . High Crypt Keeper Dragon cũng có thể học các bước di chuyển trong Truyền Thuyết, Băng và Chiến Tranh . 

    Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của thành phố rồng tại đây So sánh High Crypt Keeper Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon City

Mã rồng:2775
Ngày phát hành:28-9-2021
Thể loại (Cat):11
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:6.000 viên ngọc
Thời gian nở:2 ngày 12 giờ
Thời gian triệu hồi:2 ngày
Hatch XP:999,999
Bán:2,000,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that High Crypt Keeper Dragon will know upon hatching.

Ghost Cloud
Damage: 1050 | dark
Rainbow
Damage: 1050 | legend
Snow Storm
Damage: 1050 | ice
Giant Claw
Damage: 1050 | war

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that High Crypt Keeper Dragon can learn through training.

Black Hole+
Damage: 1950 | dark | 2 days
Legend Spell+
Damage: 2600 | legend | 2 days
Cryogenic Freeze+
Damage: 1950 | ice | 2 days
War Fist+
Damage: 2100 | war | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

High Crypt Keeper Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Metal, Light, Primal, Plant, War, Earth, và Fire

KHẮC HỆ

High Crypt Keeper Dragon có Dark là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó High Crypt Keeper Dragon yếu với các yếu tố sau: Earth, Light

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (19 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *