HIGH VOODOO VAMPIRE DRAGON

5/5 - (50 bình chọn)

HIGH VOODOO VAMPIRE DRAGON

HIGH VOODOO VAMPIRE DRAGON

                                                         

    Miêu tả: Một người nào đó, ở đâu đó, đã quyết định phong cho một con rồng Ma cà rồng làm Anh hùng và kết quả thật thảm khốc …

    Con rồng duy nhất khiến người ta sợ hãi trong High Occult Titan Dragon là High Voodoo Vampire Dragon. Chủ nghĩa anh hùng chưa bao giờ khát máu đến thế .. 

    High Voodoo Vampire Dragon là một con Rồng anh hùng với Phép Thuật Chính . High Voodoo Vampire Dragon cũng có thể học các động tác Bóng Tối, Ánh Sáng và Lửa . 

    Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của thành phố rồng tại đây So sánh High Voodoo Vampire Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon City

Mã rồng:2788
Ngày phát hành:26 tháng 12 năm 2021
Thể loại (Cat):11
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:4.500 viên ngọc
Thời gian nở:2 ngày
Thời gian triệu hồi:1 ngày 12 giờ
Hatch XP:500,000
Bán:1,000,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that High Voodoo Vampire Dragon will know upon hatching.

 
High Voodoo Lifesteal
Damage: 2000 | magic
 
 
 
High Voodoo Special
Damage: 2700 | dark
 
 
 
Light Star
Damage: 1050 | light
 
 
 
Lava Balls
Damage: 550 | fire

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that High Voodoo Vampire Dragon can learn through training.

 
High Voodoo Lifesteal
Damage: 2000 | magic | 12 hours
 
 
 
High Voodoo Special
Damage: 2700 | dark | 12 hours
 
 
 
Enlightenment+
Damage: 1800 | light | 2 days
 
 
 
Magma Storm+
Damage: 1950 | fire | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

High Voodoo Vampire Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Metal, Light, Electric, Dark, Plant, và Ice

KHẮC HỆ

High Voodoo Vampire Dragon có Magic là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó High Voodoo Vampire Dragon yếu với các yếu tố sau:

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (50 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *