CLARITY DRAGON

5/5 - (19 bình chọn)

CLARITY DRAGON

CLARITY DRAGON

hnt 1905 dragon wiseclarity 3

                                                          C hnt channelic pure flag hntchannel ic earth flag hntchannel

     Miêu tả: The Clarity Dragon là một chuyên gia phân biệt thiện ác. Anh ta và Reason Dragon gắn bó mật thiết nhưng hay cãi vã như một cặp vợ chồng già. 

    Clarity tìm thấy lý do chậm và thiếu trí tưởng tượng, trong khi puts Lý do Clarity xuống vội vàng nhảy đến kết luận không có bằng chứng .. 

    Clarity Rồng là một Common Rồng với gõ chính của Tinh Khiết . Clarity Dragon cũng có thể học và di chuyển Trái Đất .

    Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của nguyên tố thành phố rồng tại đây So sánh Clarity Dragon với một con rồng khác tại đây

     Chúc các bạn thành công.

DETAILS

Dragon City

Mã rồng:1905
Ngày phát hành: 
Thể loại (Cat):2
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:1.500 viên ngọc
Thời gian nở:09 giờ
Thời gian triệu hồi:09 giờ
Hatch XP:60,000
Bán:50,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Fortune Dragon will know upon hatching.

hnt bigFlying Kick
Damage: 413 | physical
ic earth flag hntchannelMeteor Shower
Damage: 650 | earth
ic dark flag hntchannelLife Drain
Damage: 550 | dark
ic pure flag hntchannelHypnosis
Damage: 1500 | pure

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Fortune Dragon can learn through training.

hnt bigHammer Fist
Damage: 900 | physical | 24 hours
ic earth flag hntchannelSand Storm
Damage: 1350 | earth | 2 days
ic dark flag hntchannelBlack Hole
Damage: 1350 | dark | 2 days
ic pure flag hntchannelPure Light
Damage: 1500 | pure | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

Clarity Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Legend, Electric, và Dark

ic legend flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic dark flag hntchannel

KHẮC HỆ

Clarity Dragon có Pure là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Clarity Dragon yếu với các yếu tố sau: Primal

ic primal flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (19 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon