FORTUNE DRAGON

5/5 - (7 bình chọn)

FORTUNE DRAGON

FORTUNE DRAGON

                                                         

   Miêu tả: Cảm thấy may mắn? Sau đó, con rồng này là dành cho bạn! Sinh vật này có đôi cánh im lặng và thực sự khó bắt. 

   Sức mạnh ma thuật tương tự mà nó có để mang lại may mắn, nó sử dụng để xua đuổi kẻ thù của mình. Hãy nắm bắt nó nếu bạn có thể, nhưng hãy cẩn thận để nó không bị tuột mất !. 

   Fortune Dragon là một con Rồng hiếm với cách gõ chính của Đất . Fortune Dragon cũng có thể học Các chiêu thức Đen Tối và Thuần Túy . 

   Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Fortune Dragon với một con rồng khác tại đây

     Chúc các bạn thành công.

DETAILS

Dragon City

Mã rồng:1988
Ngày phát hành:
Thể loại (Cat):3
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:2.000 viên ngọc
Thời gian nở:17 giờ
Thời gian triệu hồi:12 giờ
Hatch XP:120,000
Bán:100,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Fortune Dragon will know upon hatching.

Flying Kick
Damage: 413 | physical
Meteor Shower
Damage: 650 | earth
Life Drain
Damage: 550 | dark
Hypnosis
Damage: 1500 | pure

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Fortune Dragon can learn through training.

Hammer Fist
Damage: 900 | physical | 24 hours
Sand Storm
Damage: 1350 | earth | 2 days
Black Hole
Damage: 1350 | dark | 2 days
Pure Light
Damage: 1500 | pure | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

Fortune Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Electric, Dark, Metal, Light, và Legend

KHẮC HỆ

Fortune Dragon có Earth là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Fortune Dragon yếu với các yếu tố sau: Metal, War

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (7 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *