High Occult Titan Dragon

4.9/5 - (17 bình chọn)

High Occult Titan Dragon

H hnt channel   

hnt 2605 dragon highocculttitan 0 hnt 2605 dragon highocculttitan 1 hnt 2605 dragon highocculttitan 3

  ic legend flag hntchannel ic war flag hntchannel ic light flag hntchannel ic electric flag hntchannel

    Description: Doors are locked, blinds are shut, and candles are blown out when this dragon comes to town… A master of the dark arts, the High Occult Titan Dragon relishes in his unique status of being both a Heroic and Titan dragon, for he is the occult.
    The High Occult Titan Dragon is a Heroic Dragon with the primary typing of Dark. The High Occult Titan Dragon can also learn Electric, Metal and War moves.

     Mô tả: Cửa bị khóa, rèm bị đóng và nến bị thổi tắt khi con rồng này đến thị trấn … Là một bậc thầy của nghệ thuật hắc ám, Rồng Titan Huyền bí cao tận hưởng trạng thái độc nhất của mình là vừa là một anh hùng vừa là rồng Titan, vì anh ấy là điều huyền bí.

     Rồng Titan Huyền bí tối cao là một Con Rồng Anh hùng với đặc điểm chính là Bóng tối. Rồng Titan Huyền bí cao cũng có thể học các đòn Điện, Kim loại và Chiến tranh.

DETAILS

DRAGON INFO

Category: 11

ID: 2605

Breedable: No

Hatch Time: 60 hours (2 days 12 hours)

Breed Time: 48 hours (2 days)

Summon Time: 96 Hours (4 days)

Experience Gain (XP): 999999

Shop Price: 6000  – Not for sale on normal days

Orbs Needed For Summon: 100

First Event Appearance: Blood Eclipse Heroic Race – Blood Eclipse Event (03/02/22 – 14/02/22)

BASE MOVES

These are the moves that High Occult Titan Dragon will know upon hatching.

 
ic dark flag hntchannelGhost Cloud
Damage: 1050 | dark
 
 
 
ic electric flag hntchannelElectric Shock
Damage: 1050 | electric
 
 
 
ic metal flag hntchannelRust
Damage: 1050 | metal
 
 
 
ic war flag hntchannelGiant Claw
Damage: 1050 | war

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that High Occult Titan Dragon can learn through training.

 
ic dark flag hntchannelBlack Hole+
Damage: 1950 | dark | 2 days
 
 
 
ic electric flag hntchannelTesla Ray+
Damage: 1950 | electric | 2 days
 
 
 
ic metal flag hntchannelNinja Stars
Damage: 1350 | metal | 2 days
 
 
 
ic war flag hntchannelWar Fist+
Damage: 2100 | war | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

The High Occult Titan Dragon can be trained with moves from 4 different element types, as a result it can deal strong damage to dragons with primary elements of: Metal, Light, Sea, Terra, Ice, Flame

ic metal flag hntchannel ic ice flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic water flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic light flag hntchannel

KHẮC HỆ

The High Occult Titan Dragon has Dark as its primary element. The first element of a dragon always determines its weaknesses, therefore the High Occult Titan Dragon is weak to the the following elements: Terra, Light

ic earth flag hntchannel ic light flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.9/5 - (17 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon