Ascended Retributor Dragon

5/5 - (8 bình chọn)

Ascended Retributor Dragon

Ascended Retributor Dragon

hnt 2849 dragon ascendedretributor 3

                                   L hnt channel ic earth flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic electric flag hntchannel

     Description: The Ascended dragons arent ones to give out unnecessary punishment, but for those who do try to enter the Ascended Realm unlawfully can fear retribution from the merciless Ascended Retributor Dragon.

    The Ascended Retributor Dragon is a Legendary Dragon with the primary typing of Terra. The Ascended Retributor Dragon can also learn Flame, Dark and Electric moves.

     Mô tả: Những con rồng thăng thiên không phải là những con đưa ra hình phạt không cần thiết, nhưng đối với những người cố gắng vào Vương quốc thăng thiên bất hợp pháp có thể sợ bị trừng phạt từ con rồng Ascended Retributor tàn nhẫn.

   Ascended Retributor Dragon là một con Rồng huyền thoại với kiểu gõ chính là Terra. Ascended Retributor Dragon cũng có thể học các chiêu thức Lửa, Bóng tối và Điện.

DETAILS

Dragon Code:2849
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Ascended Retributor Dragon will know upon hatching.

ic earth flag hntchannel
Ascended Retributor
Damage: 2000 | earth
 
 
 
ic fire flag hntchannel

Nuclear Hit
Damage: 1050 | fire
 
 
 
ic dark flag hntchannelGhost Cloud
Damage: 1050 | dark
 
 
 
ic electric flag hntchannelThunder
Damage: 1500 | electric

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Ascended Retributor Dragon can learn through training.

ic earth flag hntchannel
Ascended Retributor
Damage: 2000 | earth | 12 hours
 
 
 
ic fire flag hntchannelMagma Storm
Damage: 1350 | fire | 2 days
 
 
 
ic dark flag hntchannelBlack Hole
Damage: 1350 | dark | 2 days
 
 
 
ic electric flag hntchannelElectro Ball+
Damage: 1800 | electric | 24 hours

SÁT THƯƠNG X2

The Ascended Retributor Dragon can be trained with moves from 4 different element types, as a result it can deal strong damage to dragons with primary elements of: Dark, Electric, Nature, Ice, Metal, Light, Sea

 ic dark flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic ice flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic light flag hntchannel ic water flag hntchannel

KHẮC HỆ

The Ascended Retributor Dragon has Terra as its primary element. The first element of a dragon always determines its weaknesses, therefore the Ascended Retributor Dragon is weak to the the following elements: Metal, War

ic war flag hntchannel ic metal flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (8 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon