Ice Titan Dragon City

5/5 - (16 bình chọn)

Ice Titan Dragon

Ice Titan Dragon

hnt 2737 dragon icetitan 3

                                              L hnt channel ic ice flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic plant flag hntchannel

     Description: The frosty member of the titan deities that once protected Dragon City, the Ice Titan Dragon has been sleeping in a glacier for hundreds of years.

     It cloaks itself in air so cold that its surroundings turn to ice in an instant. It can withstand the heat of lava.. Ice Titan Dragon is a Legend Dragon with the primary typing of Ice.

     The Ice Titan Dragon can also learn Earth,Dark, and Plant moves. Check element dragon city strong and weakness chart here Compare Ice Titan Dragon with another dragon here

Miêu tả: Thành viên băng giá của các vị thần titan đã từng bảo vệ Thành phố Rồng, Rồng Titan Băng giá đã ngủ trong sông băng hàng trăm năm. 

   Nó che mình trong không khí lạnh đến mức xung quanh nó đóng băng ngay lập tức. Nó có thể chịu được sức nóng của dung nham .. Ice Titan Dragon là một con Rồng huyền thoại với kiểu gõ chính là Băng

    Ice Titan Dragon cũng có thể học các chuyển động Đất, Bóng Tối và Thực Vật . Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Ice Titan Dragon với một con rồng khác tại đây.

DETAILS

 

Dragon Code:2737
Release date:10-Mar-2020
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Ice Titan Dragon will know upon hatching.

 
ic ice flag hntchannelSnow Storm
Damage: 1050 | ice
 
 
 
ic earth flag hntchannelTumbleweed
Damage: 1050 | earth
 
 
 
ic dark flag hntchannelGhost Cloud
Damage: 1050 | dark
 
 
 
ic plant flag hntchannelLeaf Blast
Damage: 1050 | plant

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Ice Titan Dragon can learn through training.

 
ic ice flag hntchannelCryogenic Freeze+
Damage: 1950 | ice | 2 days
 
 
 
ic earth flag hntchannelSand Storm+
Damage: 1950 | earth | 2 days
 
 
 
ic dark flag hntchannelThe Grim Reaper+
Damage: 1800 | dark | 24 hours
 
 
 
ic plant flag hntchannelBeehive
Damage: 1350 | plant | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

Ice Titan Dragon can be trained from 4 different types of elements, so it can deal heavy damage to dragons with the main systems being Plant, War, Electric, Dark, Metal, Light, and Water

ic plant flag hntchannel ic war flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic light flag hntchannel ic water flag hntchannel ic metal flag hntchannel

KHẮC HỆ

Ice Titan Dragon has Ice as its main type. The first element of a dragon always determines its weak point, so Ice Titan Dragon is weak to the following elements: Fire , Metal

ic metal flag hntchannel ic fire flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (16 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon