FLAME TITAN DRAGON

4.8/5 - (26 bình chọn)

FLAME TITAN DRAGON

FLAME TITAN DRAGON

  

                                             

    Miêu tả: Là thành viên rực lửa của các vị thần titan từng bảo vệ Thành phố Rồng, Rồng lửa Titan nằm im lìm dưới lòng đất, hấp thụ năng lượng từ magma của hòn đảo. 

    Khi được kêu gọi hành động, nó giải phóng năng lượng này và tàn phá các thế lực đen tối bằng những làn sóng dung nham. Flame Titan Dragon là một con Rồng huyền thoại với cách gõ chính là Lửa . 

    Flame Titan Dragon cũng có thể học các đòn Điện, Đất và Kim Loại . Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và yếu của nguyên tố thành phố rồng tại đây So sánh Flame Titan Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Mã rồng:2736
Ngày phát hành:10 tháng 3 năm 2020
Thể loại (Cat):9
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:4.500 viên ngọc
Thời gian nở:2 ngày
Thời gian triệu hồi:1 ngày 12 giờ
Hatch XP:500,000
Bán:1,000,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Flame Titan Dragon will know upon hatching.

 
Nuclear Hit
Damage: 1050 | fire
 
 
 
Electric Shock
Damage: 1050 | electric
 
 
 
Tumbleweed
Damage: 1050 | earth
 
 
 
Rust
Damage: 1050 | metal

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Flame Titan Dragon can learn through training.

 
Flamethrower+
Damage: 1800 | fire | 24 hours
 
 
 
Electro Ball+
Damage: 1800 | electric | 24 hours
 
 
 
Sand Storm+
Damage: 1950 | earth | 2 days
 
 
 
Ninja Stars+
Damage: 1950 | metal | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

Flame Titan Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Plant,Ice,Water,Metal,Electric,Dark, và Earth

KHẮC HỆ

Flame Titan Dragon có Fire là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Flame Titan Dragon yếu với các yếu tố sau: Water,War

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.8/5 - (26 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *