MORIAH DRAGON

5/5 - (37 bình chọn)

MORIAH DRAGON

MORIAH DRAGON

  ui 2835 dragon moriah 3 2x min hnt channel

                                              L hnt channel ic plant flag hntchannel ic pure flag hntchannel ic light flag hntchannel ic dark flag hntchannel

     Moriah Dragon là một con Rồng huyền thoại với đặc điểm chính là Tự nhiên . Moriah Dragon cũng có thể học các chiêu thức Tinh khiết , Ánh sáng và Bóng tối .

   Mô tả: Này, TÔI của nó! Không, không phải tôi, mà là Moriah Elizabeth Dragon! Cô ấy yêu những con rồng nhỏ và vỏ sò yêu bạn nhiều hơn vì đã chào đón cô ấy đến Quần đảo của bạn!

 

DETAILS

 • Category: 9 (presumed)
 • ID: 2835
 • Breedable: No
 • Hatch Time: 48 hours (2 days) – (presumed)
 • Breed Time: 36 hours (1 day 12 hours) – (presumed)
 • Summon Time: 48 Hours (2 days) – (presumed)
 • Experience Gain (XP): 500000 – (presumed)
 • Shop Price: 4500  – Not for sale on normal days – (presumed)
 • Orbs Needed For Summon: 100 – (presumed)
 • First Event Appearance: Tiki Bay Puzzle Island + Moriah Promotional Event (14/01/22 – 21/01/22)
 • Subcategory (tags): Youtuber (presumed)

BASE MOVES

These are the moves that Moriah Dragon will know upon hatching.

 
ic plant flag hntchannelLeaf Blast
Damage: 1050 | plant
 
 
 
ic pure flag hntchannelHypnosis
Damage: 1500 | pure
 
 
 
ic light flag hntchannelLight Star
Damage: 1050 | light
 
 
 
ic dark flag hntchannelLeech
Damage: 650 | dark

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Moriah Dragon can learn through training.

 
ic plant flag hntchannelBeehive+
Damage: 1950 | plant | 2 days
 
 
 
ic pure flag hntchannelHypnosis+
Damage: 2100 | pure | 24 hours
 
 
 
ic light flag hntchannelEnlightenment+
Damage: 1800 | light | 2 days
 
 
 
ic dark flag hntchannelThe Grim Reaper
Damage: 1200 | dark | 24 hours

SÁT THƯƠNG X2

Moriah Dragon có thể được huấn luyện với các bước di chuyển từ 4 loại nguyên tố khác nhau, do đó nó có thể gây sát thương mạnh cho những con rồng có các nguyên tố chính: Biển, Ánh sáng, Huyền thoại, Điện, Bóng tối, Kim loại

ic water flag hntchannel ic light flag hntchannel ic legend flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic metal flag hntchannel

KHẮC HỆ

Moriah Dragon có Thiên nhiên là yếu tố chính của nó. Yếu tố đầu tiên của một con rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Moriah Dragon yếu trước các yếu tố sau: Ngọn lửa, Băng

ic fire flag hntchannel ic ice flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (37 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon