CROWNIX DRAGON

5/5 - (25 bình chọn)

CROWNIX DRAGON

CROWNIX DRAGON

  hnt

                                              L hnt channel ic magic flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic ice flag hntchannel ic fire flag hntchannel

   Crownix Dragon là một con Rồng huyền thoại với phép thuật chính . Crownix Dragon cũng có thể học các chiêu thức Dark , Ice và Flame .

  Mô tả: Kẻ trộm bóng đêm và là tín đồ lâu năm của Blood Eclipse, Crownix Dragon là một kẻ nhặt rác xảo quyệt. Nó theo dấu con Rồng Mặt Trăng Đẫm Máu Cao lấy bất kỳ vật gì có giá trị mà con quái vật đánh rơi và bỏ lại phía sau – Hãy để người khác làm công việc cho bạn!

 

DETAILS

Dragon City

  • Category: 9 (presumed)
  • ID: 2828
  • Breedable: No
  • Hatch Time: 48 hours (2 days) – (presumed)
  • Breed Time: 36 hours (1 day 12 hours) – (presumed)
  • Summon Time: 48 Hours (2 days) – (presumed)
  • Experience Gain (XP): 500000 – (presumed)
  • Shop Price: 4500  – Not for sale on normal days – (presumed)
  • Orbs Needed For Summon: 100 – (presumed)
  • First Event Appearance: Crownix Maze Island – Blood Eclipse Event (07/02/22 – ??/02/22)

BASE MOVES

Đây là những bước di chuyển mà Crownix Dragon sẽ biết khi nở.

 
ic dark flag hntchannelSát thương của Life Drain
: 550 | tối tăm
 
 
 
ic ice flag hntchannelSát thương Ice Spikes
: 650 | Nước đá
 
 
 
ic magic flag hntchannelNăng lượng đầy đủ
sát thương: 1200 | ma thuật
 
 
 
ic fire flag hntchannelFlaming Arrows
Sát thương: 650 | lửa

TRAINABLE ATTACKS

Đây là những chiêu thức mà Crownix Dragon có thể học được qua quá trình huấn luyện.

 
ic dark flag hntchannelSát thương Lỗ đen
: 1350 | tối | 2 ngày
 
 
 
ic ice flag hntchannelIcy Wind +
Sát thương: 1800 | nước đá | 24 tiếng
 
 
 
ic magic flag hntchannelSát thương Vigor Feel
: 1350 | ma thuật | 2 ngày
 
 
 
ic fire flag hntchannelSúng phun lửa +
Sát thương: 1800 | lửa | 24 tiếng

SÁT THƯƠNG X2

Crownix Dragon có thể được huấn luyện với các bước di chuyển từ 4 loại nguyên tố khác nhau, do đó nó có thể gây sát thương mạnh cho những con rồng có các nguyên tố chính: Kim loại, Ánh sáng, Thiên nhiên, Chiến tranh, Băng

ic metal flag hntchannel ic light flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic war flag hntchannel ic ice flag hntchannel

KHẮC HỆ

Crownix Dragon lấy Ma thuật làm nguyên tố chính. Yếu tố đầu tiên của một con rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Crownix Dragon yếu các yếu tố sau: Không có.

Các yếu tố vật lý và cổ đại không có bất kỳ điểm yếu nào

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (25 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon