Corrupted War Dragon

5/5 - (30 bình chọn)

Corrupted War Dragon

Corrupted War Dragon

   

     Miêu tả: Một con rồng đã từng đại diện cho phong trào ‘Không phải tất cả các con rồng chiến tranh đều bị bạo lực’ …        Con rồng chiến tranh bị hủy hoại giờ có ý định gây ra sự hủy diệt hàng loạt nhân danh Gia tộc bị phá hoại của nó, bất kể giá nào ..

   Rồng chiến tranh hỏng là một Legend Dragon với cách gõ chính của Chiến Tranh . 

    Con rồng chiến tranh hư hỏng cũng có thể học các chiêu thức Tối, Băng và Thuần . 

    Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Corrupt War Dragon với một con rồng khác tại đây

     Chúc các bạn thành công.

DETAILS

Con rồng chiến tranh bị hỏng là một con rồng huyền thoại với kiểu gõ chính là Chiến tranh . Corrupt War Dragon cũng có thể học các chiêu thức Dark , Ice và Pure .

Mô tả: Một con rồng đã từng đại diện cho phong trào Không phải Tất cả Rồng Chiến tranh đều Bạo lực … Con Rồng Chiến tranh bị hủy hoại giờ có ý định gây ra sự hủy diệt hàng loạt nhân danh Gia tộc bị hủy hoại của nó, bất kể giá nào.

Dragon Code:2698

Ngày phát hành:06-Mar-2021

Thể loại (Cat):9

Có thể lai:Không

Có bán trong shop:Không

Giá bán:4,500 gems

Thời gian nở:2 days

Summon Time:1 day 12 hours

Hatch XP:500,000

Bán:1,000,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Corrupted War Dragon will know upon hatching.

 
Corrupted War Dragon
Damage: 1000 | war
 
 
 
Ghost Cloud
Damage: 1050 | dark
 
 
 
Snow Storm
Damage: 1050 | ice
 
 
 
Pure Energy
Damage: 1500 | pure

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Corrupted War Dragon can learn through training.

 
Corrupted War Dragon
Damage: 1000 | war | 12 hours
 
 
 
Black Hole+
Damage: 1950 | dark | 2 days
 
 
 
Cryogenic Freeze
Damage: 1350 | ice | 2 days
 
 
 
Pure Energy+
Damage: 2100 | pure | 2 days

SÁT THƯƠNG X2 (7)

Corrupted War Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Earth, Fire, Metal, Light, Plant, War, và Legend

KHẮC HỆ (2)

Corrupted War Dragon có War là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Corrupted War Dragon yếu với các yếu tố sau: Water, Ice

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (30 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *