EXPLORER DRAGON

5/5 - (12 bình chọn)

EXPLORER DRAGON

EXPLORER DRAGON

 

                                      V hnt channelic earth flag hntchannel ic water flag hntchannel ic plant flag hntchannel

    Miêu tả: Rồng thám hiểm đáp ứng mong muốn của mình bằng cách đi du lịch các vùng đất và chèo thuyền trên biển! 

    Cô có thể di chuyển qua mọi địa hình và sẵn sàng đối mặt với mọi loại thử thách cũng như bất kỳ con rồng nào làm gián đoạn cuộc thám hiểm của cô !. 

    Explorer Dragon là một con Rồng rất hiếm với cách gõ chính là Đất . Explorer Dragon cũng có thể học Nước và di chuyển Thực Vật . 

    Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Explorer Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon City

Mã rồng:2288
Ngày phát hành:06-12 / 2019
Thể loại (Cat):4
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:2.500 viên ngọc
Thời gian nở:1 ngày
Thời gian triệu hồi:18 giờ
Hatch XP:180,000
Bán:200,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Explorer Dragon will know upon hatching.

 
hnt bigHard Charge
Damage: 488 | physical
 
 
ic earth flag hntchannelEarthquake
Damage: 550 | earth
 
 
 
ic water flag hntchannelTsunami
Damage: 550 | water
 
 
 
ic plant flag hntchannelPoison Ivy
Damage: 650 | plant

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Explorer Dragon can learn through training.

 
hnt bigHammer Fist
Damage: 900 | physical | 24 hours
 
 
ic earth flag hntchannelSand Storm
Damage: 1350 | earth | 2 days
 
 
 
ic water flag hntchannelWhirlpool
Damage: 1350 | water | 2 days
 
 
 
ic plant flag hntchannelBeehive
Damage: 1350 | plant | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

Explorer Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Electric, Dark, Fire, War, Water, và Light

ic electric flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic war flag hntchannel ic water flag hntchannel ic light flag hntchannel

KHẮC HỆ

Explorer Dragon có Earth là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Explorer Dragon yếu với các yếu tố sau: Metal, War

ic metal flag hntchannel ic war flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (12 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *