Usurper Vampire Dragon

4.9/5 - (11 bình chọn)

Usurper Vampire Dragon

Usurper Vampire Dragon

      Miêu tả: Bị trục xuất khỏi liên minh Ma cà rồng sau khi cố gắng chiếm đoạt thủ lĩnh của mình, Usurper Vampire Dragon sẽ sử dụng những chiến thuật bẩn thỉu trong trận chiến như đẩy đồng đội của mình vào làn lửa …. 

    Usurper Vampire Dragon là một con Rồng huyền thoại với chính gõ của Huyền Thoại . 

      Usurper Vampire Dragon cũng có thể học các động tác Nước, Lửa và Điện . 

      Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của nguyên tố thành phố rồng tại đây So sánh Usurper Vampire Dragon với một con rồng khác tại đây

     Xem video hướng dẫn bên dưới nha

     Chúc các bạn thành công.

DETAILS

     The Usurper Vampire Dragon is a Legendary Dragon with the primary typing of Legend. The Usurper Vampire Dragon can also learn SeaFlame and Electric moves.

    Description: Banished from the league of Vampires after trying to usurp its leader, the Usurper Vampire Dragon will use dirty tactics in battle such as pushing its teammates into the line of fire…

Mã rồng:2612

Ngày phát hành:24 tháng 2 năm 2021

Thể loại (Cat):10

Có thể lai:Không

Có bán trong shop:Không

Giá bán:4.500 viên ngọc

Thời gian nở:2 ngày

Thời gian triệu hồi:1 ngày 12 giờ

Hatch XP:500,000

Bán:1,000,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Usurper Vampire Dragon will know upon hatching.

 
Usurper Lifesteal
Damage: 2000 | legend
 
 
 
Usurper Switch
Damage: 2600 | water
 
 
 
Magma Storm
Damage: 1350 | fire
 
 
 
Electro Ball
Damage: 1200 | electric

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Usurper Vampire Dragon can learn through training.

 
Usurper Lifesteal
Damage: 2000 | legend | 12 hours
 
 
 
Usurper Switch
Damage: 2600 | water | 12 hours
 
 
 
Magma Storm+
Damage: 1950 | fire | 2 days
 
 
 
Electro Ball+
Damage: 1800 | electric | 24 hours

SÁT THƯƠNG X2 (7)

Usurper Vampire Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Primal, Fire, War, Plant, Ice, Water, và Metal

KHẮC HỆ (1)

The Usurper Vampire Dragon has Legend as its primary element. The first element of a dragon always determines its weaknesses, therefore the Usurper Vampire Dragon is weak to the the following elements: Pure

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.9/5 - (11 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *