HEXED VAMPIRE DRAGON

5/5 - (22 bình chọn)

DRAGON CITY HEXED VAMPIRE DRAGON

Hexed Vampire Dragon Dragon City Event Summon

         Miêu tả: Tương tự như Rồng ma cà rồng tăng cường sinh học, Rồng ma cà rồng được tăng cường sức mạnh là một … kẻ ngoài cuộc của liên minh Ma cà rồng. 

        Một khi cô ấy đã đặt hex của mình vào bạn, cô ấy sẽ tấn công nhiều lần, và bạn sẽ bất lực. 

     Hexed Vampire Dragon là một con Rồng huyền thoại với kiểu gõ chính là Thuần Khiết . 

       Hexed Vampire Dragon cũng có thể học các chiêu thức Hắc Ám, Lửa và Chiến Tranh . 

       Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Hexed Vampire Dragon với một con rồng khác .

     Xem video hướng dẫn bên dưới nha

     Chúc các bạn thành công.

5/5 - (22 bình chọn)

DETAILS

Miêu tả: Similar to the Bio-Augmented Vampire Dragon, the Hexed Vampire Dragon is an outcast…an outsider of the league of Vampires. Once she has put her hex on you, she will attack multiple times, and you will be helpless..
Hexed Vampire Dragon is a Legend Dragon with the primary typing of Pure . The Hexed Vampire Dragon can also learn Dark, Fire, và War moves. Check element dragon city strong and weakness chart here
Compare Hexed Vampire Dragon with another dragon here

Dragon Code:2607

Ngày phát hành:28-Jan-2021

Thể loại (Cat):10

Có thể lai:Không

Có bán trong shop:Không

Giá bán:4,500 gems

Thời gian nở:2 days

Summon Time:1 day 12 hours

Hatch XP:500,000

Bán:1,000,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Hexed Vampire Dragon will know upon hatching.

 
Hexed Lifesteal
Damage: 1000 | pure
 
 
 
Hexed Multihit
Damage: 1000 | dark
 
 
Magma Storm
Damage: 1350 | fire
 
 
 
Giant Claw
Damage: 1050 | war

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Hexed Vampire Dragon can learn through training.

 
Hexed Lifesteal
Damage: 1000 | pure | 12 hours
 
 
 
Hexed Multihit
Damage: 1000 | dark | 12 hours
 
 
Magma Storm+
Damage: 1950 | fire | 2 days
 
 
 
Astro Hit+
Damage: 2000 | war | 2 days

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (22 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *