Greedy Vampire Dragon

5/5 - (10 bình chọn)

Greedy Vampire Dragon

Greedy Vampire Dragon

     Miêu tả: Con ma cà rồng này là một kẻ cuồng dâm … Có nghĩa là nó bị ám ảnh bởi sức mạnh. 

       Không một lượng sức mạnh nào có thể thỏa mãn nhu cầu thống trị của nó. Nó khao khát cảm giác giảm thiểu các nạn nhân của mình thành hư không và tin rằng đó là Ma cà rồng mạnh nhất ..

     Greedy Vampire Dragon là một con Rồng huyền thoại với chất liệu chính là Kim Loại . Greedy Vampire Dragon cũng có thể học các chiêu thức Băng, Bóng Tối và Thuần Túy . 

     Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của nguyên tố thành phố rồng tại đây So sánh Greedy Vampire Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Miêu tả: Similar to the Bio-Augmented Vampire Dragon, the Hexed Vampire Dragon is an outcast…an outsider of the league of Vampires. Once she has put her hex on you, she will attack multiple times, and you will be helpless..
Hexed Vampire Dragon is a Legend Dragon with the primary typing of Pure . The Hexed Vampire Dragon can also learn Dark, Fire, và War moves. Check element dragon city strong and weakness chart here
Compare Hexed Vampire Dragon with another dragon here

Mã rồng Code: 2629

Ngày phát hành:24 tháng 2 năm 2021

Thể loại (Cat):10

Có thể lai:Không

Có bán trong shop:Không

Giá bán:4.500 viên ngọc

Thời gian nở:2 ngày

Thời gian triệu hồi:1 ngày 12 giờ

Hatch XP:500,000

Bán:1,000,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Greedy Vampire Dragon will know upon hatching.

 
Greed Lifesteal
Damage: 1000 | metal
 
 
 
Greed Copy
Damage: 1000 | ice
 
 
 
Black Hole
Damage: 1350 | dark
 
 
 
Pure Light
Damage: 1500 | pure

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Greedy Vampire Dragon can learn through training.

 
Greed Lifesteal
Damage: 1000 | metal | 12 hours
 
 
 
Greed Copy
Damage: 1000 | ice | 12 hours
 
 
 
Black Hole+
Damage: 1950 | dark | 2 days
 
 
 
Pure Energy+
Damage: 2100 | pure | 2 days

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (10 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *