NATURE DRAGON

5/5 - (13 bình chọn)

NATURE DRAGON

     NATURE DRAGON

hnt 1000 dragon nature 3

                                                                         C hnt channelic plant flag hntchannel

    Miêu tả: Con Rồng Tự Nhiên yêu con người, động vật và tất cả các sinh vật – một số trong số chúng vì mục đích ẩm thực. 

   Mặc dù cô ấy chưa ăn thịt toàn bộ con người, nhưng một hoặc hai ngón tay đã bị mất …. Nature Dragon là một con rồng thông thường với kiểu gõ cơ bản là Thực Vật . 

     Nature Dragon cũng có thể học và di chuyển Thực Vật . Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của thành phố rồng tại đây 

    So sánh Nature Dragon với một con rồng khác tại đây

     Chúc các bạn thành công.

DETAILS

Mã rồng:1000

Ngày phát hành: 

Thể loại (Cat):1

Có thể lai:Có

Có bán trong shop:Có

Giá bán:100 Vàng

Thời gian nở:20 phút

Thời gian lai:20 phút

Hatch XP:1,000

Bán:100 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Nature Dragon will know upon hatching.

 
hnt bigPunch
Damage: 338 | physical
 
 
ic plant flag hntchannelStitching Roots
Damage: 550 | plant
 
 
 
ic plant flag hntchannelPoison Ivy
Damage: 650 | plant
 
 
 
ic plant flag hntchannelLeaf Blast
Damage: 1050 | plant

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Nature Dragon can learn through training.

 
hnt bigHard Charge
Damage: 488 | physical | 12 hours
 
 
ic plant flag hntchannelRotting Spell
Damage: 1200 | plant | 24 hours
 
 
 
hnt bigStunning Hit
Damage: 638 | physical | 12 hours
 
 
ic plant flag hntchannelBeehive
Damage: 1350 | plant | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

Nature Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Water, và Light

ic water flag hntchannel ic light flag hntchannel

KHẮC HỆ

Nature Dragon có Plant là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Nature Dragon yếu với các yếu tố sau: Fire, Ice

ic fire flag hntchannel ic ice flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (13 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon