GUST CHERUB DRAGON

5/5 - (37 bình chọn)

GUST CHERUB DRAGON

GUST CHERUB DRAGON

  hnt 2435 dragon gustcherub 3

                                                                   L hnt channelic pure flag hntchannel ic wind flag hntchannel ic water flag hntchannel ic plant flag hntchannel

     Miêu tả: Sinh ra là một con rồng thiên thần, dễ thương, Gust Cherub Dragon sớm phát triển thành một chiến binh thần tốc của bầu trời. 

     Những con rồng này nói rằng chúng đang bảo vệ sức mạnh Thanh khiết ở phía trên … Chúng tôi tự hỏi chúng đang ám chỉ ai hoặc điều gì ?.

     Gust Cherub Dragon là một con Rồng huyền thoại với đặc điểm chính là Thuần Chủng . 

     Gust Cherub Dragon cũng có thể học cách di chuyển của Gió, Nước và Thực Vật . Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Gust Cherub Dragon với một con rồng khác tại đây

     Chúc các bạn thành công.

DETAILS

Mã rồng:2435

Ngày phát hành:06-06-2020

Thể loại (Cat):9

Có thể lai:Không

Có bán trong shop:Không

Giá bán:4.500 viên ngọc

Thời gian nở:2 ngày

Thời gian triệu hồi:1 ngày 12 giờ

Hatch XP:500,000

Bán:1,000,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Gust Cherub Dragon will know upon hatching.

ic pure flag hntchannelPure Energy
Damage: 1500 | pure
ic wind flag hntchannelSky Cutter
Damage: 1400 | wind
ic water flag hntchannelStorm
Damage: 1050 | water
ic plant flag hntchannelLeaf Blast
Damage: 1050 | plant

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Gust Cherub Dragon can learn through training.

ic pure flag hntchannelPure Energy+
Damage: 2100 | pure | 2 days
ic wind flag hntchannelAir Blast
Damage: 2100 | wind | 12 hours
ic water flag hntchannelAcid Rain
Damage: 1200 | water | 24 hours
ic plant flag hntchannelBeehive
Damage: 1350 | plant | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

Gust Cherub Dragon có thể được huấn luyện với các bước di chuyển từ 4 loại nguyên tố khác nhau, do đó nó có thể gây sát thương mạnh cho những con rồng với các nguyên tố chính: Legend, Wind, Flame, War, Sea, Light

ic legend flag hntchannel ic wind flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic war flag hntchannel ic water flag hntchannel ic light flag hntchannel

KHẮC HỆ

Gust Cherub Dragon có Pure là yếu tố chính của nó. Yếu tố đầu tiên của một con rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Gust Cherub Dragon là yếu vào các yếu tố sau: Primal

ic primal flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (37 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon