CHAMELEON DRAGON

5/5 - (5 bình chọn)

CHAMELEON DRAGON

CHAMELEON DRAGON

                                                                   

  Miêu tả: Bậc thầy ngụy trang – Chameleon Dragon có thể thay đổi màu sắc, vì vậy đừng lo lắng nếu cô ấy dường như đã biến mất, chỉ cần đợi một giây và cô ấy sẽ xuất hiện trở lại! 

  Sự thật thú vị: Con rồng này nhìn thấy mọi thứ .. Chameleon Dragon là một con Rồng thông thường có kiểu gõ chính là Đất . 

   Chameleon Dragon cũng có thể học và di chuyển Điện . Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của thành phố rồng tại đây 

   So sánh Chameleon Dragon với một con rồng khác tại đây

     Chúc các bạn thành công.

DETAILS

Mã rồng:1062
Ngày phát hành: 
Thể loại (Cat):3
Có thể lai:
Có bán trong shop:
Giá bán:350 viên ngọc
Thời gian nở:15 giờ
Thời gian lai:09 giờ
Hatch XP:5,000
Bán:10,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Chameleon Dragon will know upon hatching.

 
Hard Charge
Damage: 488 | physical
 
 
Meteor Shower
Damage: 650 | earth
 
 
 
Head Butt
Damage: 788 | physical
 
 
Electric Shock
Damage: 1050 | electric

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Chameleon Dragon can learn through training.

 
Head Butt
Damage: 788 | physical | 12 hours
 
 
Tumbleweed
Damage: 1050 | earth | 12 hours
 
 
 
Karate Brick Break
Damage: 1013 | physical | 24 hours
 
 
Electro Ball
Damage: 1200 | electric | 24 hours

SÁT THƯƠNG X2

Chameleon Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Electric, Dark, Water, và Metal

KHẮC HỆ

Chameleon Dragon có Earth là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Chameleon Dragon yếu với các yếu tố sau: Metal, War

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (5 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *