HIGH CAVERNOUS DRAGON

4.7/5 - (24 bình chọn)

HIGH CAVERNOUS DRAGON

HIGH CAVERNOUS DRAGON

 

                                                       

  High Cavernous Dragon là một con Rồng Anh hùng với kiểu gõ chính là Terra . High Cavernous Dragon cũng có thể học các chiêu thức Tinh khiết , Băng và Bóng tối .

  Mô tả: Sống sâu trong các hang động dưới lòng đất của Dragon City, High Cavernous Dragon thích nghi một cách xuất sắc với môi trường lạnh giá, tối đen như mực. Nó chỉ đơn giản là chờ đợi những nhà thám hiểm ngây thơ đưa người đi vào vương quốc của nó.

DETAILS

Dragon City

Mã rồng:2757
Ngày phát hành:10-Sep-2021
Thể loại (Cat):11
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:6000 viên ngọc
Thời gian nở:2 days 12 hours
Thời gian triệu hồi:2 days
Hatch XP:XP:999,999
Bán:2,000,000 Vàng

 

 

BASE MOVES

These are the moves that High Cavernous Dragon will know upon hatching.

 
Meteor Shower
Damage: 650 | earth
 
 
 
Hypnosis
Damage: 1500 | pure
 
 
 
Ice Spikes
Damage: 650 | ice
 
 
 
Leech
Damage: 650 | dark

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that High Cavernous Dragon can learn through training.

 
Sand Storm+
Damage: 1950 | earth | 2 days
 
 
 
Hypnosis+
Damage: 2100 | pure | 24 hours
 
 
 
Cryogenic Freeze
Damage: 1350 | ice | 2 days
 
 
 
The Grim Reaper+
Damage: 1800 | dark | 24 hours

SÁT THƯƠNG X2

High Cavernous Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Electric, Dark, Legend, Plant, War, Metal, và Light

 

KHẮC HỆ

High Cavernous Dragon có Earth là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó High Cavernous Dragon yếu với các yếu tố sau: Metal, War

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.7/5 - (24 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *