SQUID DRAGON

5/5 - (25 bình chọn)

SQUID DRAGON

SQUID DRAGON

 

                                     

     Miêu tả: Squid Dragon là thuyền trưởng của Ghost Ship. Nhiệm vụ của anh ta là mang linh hồn của những người đã chết trên biển từ thế giới này sang thế giới tiếp theo .. 

     Squid Dragon là một con Rồng hiếm với khả năng gõ Lửa Chính . Squid Dragon cũng có thể học các động tác Thực Vật và Điện . 

     Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Squid Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon City

Mã rồng:1658
Ngày phát hành: 
Thể loại (Cat):4
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:3.000 viên ngọc
Thời gian nở:23 giờ
Thời gian triệu hồi:17 giờ
Hatch XP:150,000
Bán:120,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Squid Dragon will know upon hatching.

 
Hard Charge
Damage: 488 | physical
 
 
Nuclear Hit
Damage: 1050 | fire
 
 
 
Poison Ivy
Damage: 650 | plant
 
 
 
Lightning
Damage: 550 | electric

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Squid Dragon can learn through training.

 
Judo Kick
Damage: 863 | physical | 12 hours
 
 
Flamethrower
Damage: 1200 | fire | 24 hours
 
 
 
Leaf Blast
Damage: 1050 | plant | 12 hours
 
 
 
Tesla Ray
Damage: 1350 | electric | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

Squid Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Plant, Ice, Water, Light, và Metal

KHẮC HỆ

Squid Dragon có Fire là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Squid Dragon yếu với các yếu tố sau: Water, War

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (25 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *