IFRIT DRAGON

4.9/5 - (14 bình chọn)

IFRIT DRAGON

IFRIT DRAGON

  hnt 1510 dragon ifrit 3

                                      R hnt channelic fire flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic dark flag hntchannel

    Miêu tả: Tên tội phạm này đã ở trong và ngoài nhà tù cả đời. Anh ta bắt đầu với những tội thông thường, như ăn trộm một số cà chua, nhưng trọng tội mới nhất của anh ta bao gồm phóng hỏa toàn bộ thành phố !. 

    Ifrit Dragon là một con Rồng hiếm với cách gõ Lửa Chính . Rồng Ifrit cũng có thể học Đất và di chuyển Bóng Tối . 

    Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Ifrit Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon City

Mã rồng:1510
Ngày phát hành: 
Thể loại (Cat):3
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:3.000 viên ngọc
Thời gian nở:23 giờ
Thời gian triệu hồi:17 giờ
Hatch XP:12,000
Bán:120,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Ifrit Dragon will know upon hatching.

 
hnt bigFlying Kick
Damage: 413 | physical
 
 
ic fire flag hntchannelFlaming Arrows
Damage: 650 | fire
 
 
 
ic earth flag hntchannelLeech
Damage: 650 | dark
 
 
 
ic dark flag hntchannelAsteroid
Damage: 1200 | earth

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Ifrit Dragon can learn through training.

 
hnt bigHead Butt
Damage: 788 | physical | 12 hours
 
 
ic fire flag hntchannelMagma Storm
Damage: 1350 | fire | 2 days
 
 
 
ic dark flag hntchannelThe Grim Reaper
Damage: 1200 | dark | 24 hours
 
 
 
ic earth flag hntchannelSand Storm
Damage: 1350 | earth | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

Ifrit Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Plant, Ice, Electric, Dark, Metal, và Light

ic plant flag hntchannel ic ice flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic light flag hntchannel

KHẮC HỆ

Ifrit Dragon có Fire là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Ifrit Dragon yếu với các yếu tố sau: Water, War

ic water flag hntchannel ic war flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.9/5 - (14 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon