OCTOPUS DRAGON

5/5 - (14 bình chọn)

OCTOPUS DRAGON

OCTOPUS DRAGON

  hnt 1115 dragon octopus c 3

                                      R hnt channelic dark flag hntchannel ic water flag hntchannel

     Miêu tả: Con rồng này là trùm của tất cả các tên cướp biển và có thể sử dụng những xúc tu độc ác của mình để chiến đấu với tối đa 8 đối thủ cùng một lúc! 

    Đánh bại cô ấy và bạn có thể rất tự hào về thành tích của mình .. Octopus Dragon là một con Rồng hiếm với kiểu gõ chính là Bóng Tối . 

    Octopus Dragon cũng có thể học và di chuyển Nước . Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Octopus Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon City

Mã rồng:1115
Ngày phát hành: 
Thể loại (Cat):4
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:1.000 viên ngọc
Thời gian nở:15 giờ
Thời gian triệu hồi:09 giờ
Hatch XP:30,000
Bán:5,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Octopus Dragon will know upon hatching.

 
hnt bigStunning Hit
Damage: 638 | physical
 
 
ic water flag hntchannelFlooding
Damage: 650 | water
 
 
 
hnt bigJudo Kick
Damage: 863 | physical
 
 
ic dark flag hntchannelGhost Cloud
Damage: 1050 | dark

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Octopus Dragon can learn through training.

 
hnt bigHammer Fist
Damage: 900 | physical | 24 hours
 
 
ic dark flag hntchannelThe Grim Reaper
Damage: 1200 | dark | 24 hours
 
 
 
hnt bigKarate Brick Break
Damage: 1013 | physical | 24 hours
 
 
ic water flag hntchannelAcid Rain
Damage: 1200 | water | 24 hours

SÁT THƯƠNG X2

Octopus Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Metal, Light, Fire, và War

ic metal flag hntchannel ic light flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic war flag hntchannel

KHẮC HỆ

Octopus Dragon có Dark là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Octopus Dragon yếu với các yếu tố sau: Earth, Light

ic light flag hntchannel ic earth flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (14 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon