TURTORRIOR DRAGON

4.5/5 - (19 bình chọn)

TURTORRIOR DRAGON

TURTORRIOR DRAGON

  hnt 2812 dragon turtorrior 0 hnt 2812 dragon turtorrior 1 hnt 2812 dragon turtorrior 3

  ic war flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic ice flag hntchannel

   Miêu tả: Chiến binh, người bảo vệ, người bảo vệ; Turtorrior Dragon là tuyến phòng thủ đầu tiên của Tiki Bay khi phải đối mặt với những kẻ ngoài ý muốn.

     Anh ấy không tử tế với những người làm tổn hại đến môi trường của anh ấy, vì vậy tốt hơn bạn nên có hành vi tốt nhất của mình !. 

   Turtorrior Dragon là một con Rồng huyền thoại với vai trò chính là Chiến Tranh . Turtorrior Dragon cũng có thể học các động tác Kim Loại, Thực Vật và Băng . 

     Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và yếu của nguyên tố thành phố rồng tại đây So sánh Turtorrior Dragon với một con rồng khác tại đây

     Chúc các bạn thành công.

DETAILS

Mô tả: “Chiến binh, người bảo vệ, người bảo vệ; Turtorrior Dragon là tuyến phòng thủ đầu tiên của Tiki Bay khi phải đối mặt với những kẻ ngoài ý muốn. Anh ấy không tử tế với những người làm tổn hại đến môi trường của anh ấy, vì vậy tốt hơn bạn nên có hành vi tốt nhất của mình! ”

The Turtorrior Dragon là một con Rồng huyền thoại với 4 yếu tố ic war flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic ice flag hntchannel, với ic war flag hntchannel là yếu tố bảo vệ chính.

  • Category: 9
  • ID: 2812
  • Breedable: No
  • Hatch Time: 48 hours (2 days)
  • Breed Time: 36 hours (1 day 12 hours)
  • Summon Time: 48 Hours (2 days)
  • Experience Gain (XP): 500000
  • Shop Price: 4500  – Not for sale on normal days
  • Orbs Needed For Summon: 100
  • First Event Appearance: Tiki Tower Island – Tiki Bay Event (10/01/22 – 13/01/22)

BASE MOVES

TRAINABLE ATTACKS

Con rồng này có thể được huấn luyện để có những bước di chuyển mạnh mẽ hơn. 

Hãy nhớ rằng các chiêu thức mạnh hơn không ảnh hưởng nhiều đến sát thương thực tế. 

Normal SkillNormal Skill PowerTrained SkillTrained Skill Power
Giant Claw
ic war flag hntchannel
1,050Astro Hit
ic war flag hntchannel
1,400
Rust
ic metal flag hntchannel
1,050Ninja Stars+
ic metal flag hntchannel
1,950
Poison Ivy
ic plant flag hntchannel
650Beehive +
ic plant flag hntchannel
1,950
Snow Storm
ic ice flag hntchannel
1,050Cryogenic Freeze
ic ice flag hntchannel
1,350

SÁT THƯƠNG X2

Turtorrior Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Earth, Fire, Ice, Water, Light, Plant, và War

ic water flag hntchannel ic ice flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic war flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic light flag hntchannel

KHẮC HỆ

Turtorrior Dragon có War là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Turtorrior Dragon yếu với các yếu tố sau: Water, Ice

ic water flag hntchannel ic ice flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.5/5 - (19 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon