Ascended Sage Dragon

4.8/5 - (6 bình chọn)

Ascended Sage Dragon

Ascended Sage Dragon

  hnt 2814 dragon ascendedsage 0 hnt 2814 dragon ascendedsage 1 hnt 2814 dragon ascendedsage 3  

  ic plant flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic light flag hntchannel ic war flag hntchannel

Miêu tả: Suối nguồn kiến ​​thức cho vạn vật Thần thánh, Rồng hiền triết thăng thiên là một trong những người sáng lập ra Thần giới. 

Những con rồng từ khắp nơi đến để hỏi người toàn trí này là câu hỏi nhức nhối nhất của họ .. 

Ascended Sage Dragon là một con Rồng trong truyền thuyết với kiểu gõ chính là Thực Vật . 

Ascended Sage Dragon cũng có thể học Các chiêu thức Kim Loại, Ánh Sáng và Chiến Tranh . 

Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và yếu của nguyên tố thành phố rồng tại đây So sánh Rồng hiền triết thăng hoa với một con rồng khác tại đây

     Chúc các bạn thành công.

DETAILS

Ascended Sage Dragon là một con Rồng huyền thoại với đặc tính chính là Tự nhiên . Ascended Sage Dragon cũng có thể học các đòn Metal , Light và War .

Mô tả: Suối nguồn kiến ​​thức cho vạn vật Thần thánh, Rồng hiền triết thăng thiên là một trong những người sáng lập ra Thần giới. Những con rồng từ khắp nơi đến để hỏi người toàn trí này là câu hỏi nhức nhối nhất của chúng.

Dragon Code:2814

Ngày phát hành:26-Dec-2021

Thể loại (Cat):9

Có thể lai:Không

Có bán trong shop:Không

Giá bán:4,500 gems

Thời gian nở:2 days

Summon Time:1 day 12 hours

Hatch XP:500,000

Bán:1,000,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Ascended Sage Dragon will know upon hatching.

 
ic plant flag hntchannelAscended Sage
Damage: 2000 | plant
 
 
 
ic metal flag hntchannelRust
Damage: 1050 | metal
 
 
 
ic light flag hntchannelLight Star
Damage: 1050 | light
 
 
 
ic war flag hntchannelGiant Claw
Damage: 1050 | war

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Ascended Sage Dragon can learn through training.

 
ic plant flag hntchannelAscended Sage
Damage: 2000 | plant | 12 hours
 
 
 
ic metal flag hntchannelNinja Stars
Damage: 1350 | metal | 2 days
 
 
 
ic light flag hntchannelEnlightenment+
Damage: 1800 | light | 2 days
 
 
 
ic war flag hntchannelWar Fist
Damage: 1500 | war | 2 days

Con rồng này có thể được huấn luyện để có những bước di chuyển mạnh mẽ hơn. 

Hãy nhớ rằng các chiêu thức mạnh hơn không ảnh hưởng nhiều đến sát thương thực tế. 

SÁT THƯƠNG X2

Ascended Sage Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Water, Light, Earth, Ice, Electric, Dark, và Fire

ic water flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic ice flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic light flag hntchannel

KHẮC HỆ

Ascended Sage Dragon có Plant là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Ascended Sage Dragon yếu với các yếu tố sau: Fire, Ice

ic fire flag hntchannel ic ice flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.8/5 - (6 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *