Clawtortle Dragon

5/5 - (58 bình chọn)

Clawtortle Dragon

Clawtortle Dragon

           

     Mô tả: “Một trong những cố vấn khôn ngoan nhất của Tiki Bay, Clawtortle Dragon đã dành nhiều năm để kết nối với môi trường xung quanh tự nhiên của mình. 

     Khả năng ngoại cảm của cô ấy sẽ tấn công động thực vật chống lại bạn, trừ khi móng vuốt chết người của cô ấy bắt được bạn trước! ”

Các Clawtortle Rồng là một Rồng huyền thoại với 4 yếu tố  , với  là yếu tố bảo vệ chính

     Chúc các bạn thành công.

DETAILS

Thể loại: 9

ID: 2813

Có thể lai tạo: Không

Thời gian Hatch: 48 giờ (2 ngày)

Thời gian nuôi: 36 giờ (1 ngày 12 giờ)

Thời gian triệu hồi: 48 giờ (2 ngày)

Tăng kinh nghiệm (XP): 500000

Giá tại cửa hàng : 4500 – Không bán vào ngày thường

Các quả cầu cần thiết để triệu hồi: 100

Sự kiện đầu tiên xuất hiện: ?? Đảo – Sự kiện Vịnh Tiki (?? / 22/01 – ?? / 22/01 )

BASE MOVES

TRAINABLE ATTACKS

SÁT THƯƠNG X2

Con rồng này có thể gây sát thương chí mạng cho 6 nguyên tố :

KHẮC HỆ

Con rồng này yếu 1 nguyên tố :

 

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (58 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *