WAR TITAN DRAGON

5/5 - (18 bình chọn)

WAR TITAN DRAGON

WAR TITAN DRAGON

hnt 2380 dragon wartitan b 3

                                   L hnt channel ic war flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic dark flag hntchannel

      Description: The anti-hero of the titan gods that once defended the Dragon City. The Pure Titan Dragon didn’t approve of its fighting methods, but the War Titan Dragon got the job done, defending the Dragon City, even if there were casualties along the way..

     War Titan Dragon is a legendary Dragon whose main name is War. War Titan Dragon can also learn Fire, Metal, and Shadow moves. See the dragon city element strengths and weaknesses chart here Compare War Titan Dragon with another dragon here

     Mô tả: Phản anh hùng của các vị thần titan đã từng bảo vệ Thành phố Rồng. Rồng Titan Tinh khiết không chấp nhận các phương pháp chiến đấu của nó, nhưng Rồng Titan Chiến tranh đã hoàn thành công việc, bảo vệ Thành phố Rồng, ngay cả khi có thương vong trên đường đi ..
     War Titan Dragon là một con Rồng huyền thoại có tên gõ chính là War. War Titan Dragon cũng có thể học các chiêu thức Lửa, Kim loại và Bóng tối. Xem biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của yếu tố thành phố rồng tại đây
So sánh War Titan Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon Code:2380
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that War Titan Dragon will know upon hatching.

 
ic war flag hntchannelGiant Claw
Damage: 1050 | war
 
 
 
ic fire flag hntchannelNuclear Hit
Damage: 1050 | fire
 
 
 
ic metal flag hntchannelRust
Damage: 1050 | metal
 
 
 
ic dark flag hntchannelLife Drain
Damage: 550 | dark

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that War Titan Dragon can learn through training.

 
ic war flag hntchannelWar Fist+
Damage: 2100 | war | 2 days
 
 
 
ic fire flag hntchannelMagma Storm
Damage: 1350 | fire | 2 days
 
 
 
ic metal flag hntchannelCannon Balls
Damage: 1200 | metal | 24 hours
 
 
 
ic dark flag hntchannelThe Grim Reaper
Damage: 1200 | dark | 24 hours

SÁT THƯƠNG X2

War Titan Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Earth, Fire, Plant, Ice, Metal, và Light

ic earth flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic light flag hntchannel

KHẮC HỆ

War Titan Dragon có War là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó War Titan Dragon yếu với các yếu tố sau: Water, Ice

ic water flag hntchannel ic ice flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (18 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon