Hiển thị tất cả 9 kết quả

Bim bim (cách gọi của miền Bắc) hay bánh snack (cách gọi của miền Nam)

Original Giá sản phẩm was: 30.000₫.Current Giá sản phẩm is: 26.000₫.
Original Giá sản phẩm was: 29.000₫.Current Giá sản phẩm is: 26.000₫.
Original Giá sản phẩm was: 36.000₫.Current Giá sản phẩm is: 32.000₫.
Original Giá sản phẩm was: 43.000₫.Current Giá sản phẩm is: 39.000₫.
Original Giá sản phẩm was: 43.000₫.Current Giá sản phẩm is: 39.000₫.
Original Giá sản phẩm was: 61.000₫.Current Giá sản phẩm is: 49.000₫.
Original Giá sản phẩm was: 70.000₫.Current Giá sản phẩm is: 55.000₫.
Original Giá sản phẩm was: 70.000₫.Current Giá sản phẩm is: 60.000₫.
Original Giá sản phẩm was: 67.000₫.Current Giá sản phẩm is: 61.000₫.