GRACEFUL DRAGON

5/5 - (7 bình chọn)

GRACEFUL DRAGON

GRACEFUL DRAGON

hnt graceful

                                   L hnt channel ic beauty flag hntchannel ic pure flag hntchannel ic ice flag hntchannel ic light flag hntchannel

     Description: Primalio, Primalio, wherefore art thou Primalio? The Graceful Dragon is here to prove everyone wrong by showing that love can cross the boundaries between Beauty and Primal. She will do anything to be with her one true love!

      The Graceful Dragon is a Legendary Dragon with the primary typing of Beauty. The Graceful Dragon can also learn PureIce and Light moves.
 
     Mô tả: Primalio, Primalio, vậy anh là Primalio? Graceful Dragon ở đây để chứng minh tất cả mọi người sai bằng cách cho thấy rằng tình yêu có thể vượt qua ranh giới giữa Sắc đẹp và Nguyên thủy. Cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì để được ở bên một tình yêu đích thực của mình!

     Graceful Dragon là một con Rồng huyền thoại với kiểu gõ chính là Vẻ đẹp. Graceful Dragon cũng có thể học các chiêu thức Tinh khiết, Băng và Ánh sáng.

DETAILS

Dragon Code:2833
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Graceful Dragon will know upon hatching.

 
ic beauty flag hntchannelPollination
Damage: 1200 | beauty
 
 
 
ic pure flag hntchannelHypnosis
Damage: 1500 | pure
 
 
 
ic ice flag hntchannelSnow Storm
Damage: 1050 | ice
 
 
 
ic light flag hntchannelLight Prism
Damage: 750 | light

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Graceful Dragon can learn through training.

 
ic beauty flag hntchannelGrace Touch
Damage: 1350 | beauty | 2 days
 
 
 
ic pure flag hntchannelHypnosis+
Damage: 2100 | pure | 24 hours
 
 
 
ic ice flag hntchannelIcy Wind+
Damage: 1800 | ice | 24 hours
 
 
 
ic light flag hntchannelOut Of Time
Damage: 1350 | light | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

The Graceful Dragon can be trained with moves from 4 different element types, as a result it can deal strong damage to dragons with primary elements of: Legend, Nature, War, Electric, Dark

ic legend flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic war flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic dark flag hntchannel

KHẮC HỆ

The Graceful Dragon has Beauty as its primary element. The first element of a dragon always determines its weaknesses, therefore the Graceful Dragon is weak to the the following elements: None.

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (7 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon