NEKO DRAGON

5/5 - (11 bình chọn)

NEKO DRAGON

NEKO DRAGON

                                                     

    Miêu tả: Trái với suy nghĩ của nhiều người, Neko Dragon sẽ không làm mưa làm gió trong môi trường sống của bạn. 

    Tuy nhiên, cô ấy sẽ mang lại may mắn cho các trận chiến của bạn. Truyền thuyết kể rằng cô ấy sẽ khiến bất kỳ Dragon Master nào bất bại.

    Đối xử tốt với cô ấy và cô ấy sẽ làm như vậy .. Neko Dragon là một Epic Dragon với Ánh Sáng gõ chính Neko Dragon cũng có thể học Các đòn Điện và Phép Thuật . 

    Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Neko Dragon với một con rồng khác tại đây

     Chúc các bạn thành công.

DETAILS

Mã rồng:1842
Ngày phát hành:22-04-2020
Thể loại (Cat):5
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:3.000 viên ngọc
Thời gian nở:1 ngày 12 giờ
Thời gian triệu hồi:1 ngày 08 giờ
Hatch XP:240,000
Bán:400,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Neko Dragon will know upon hatching.

 
Punch
Damage: 338 | physical
 
 
Light Prism
Damage: 750 | light
 
 
 
Lightning
Damage: 550 | electric
 
 
 
Mana Lightnings
Damage: 1175 | magic

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Neko Dragon can learn through training.

 
Hammer Fist
Damage: 900 | physical | 24 hours
 
 
Enlightening Wisdom
Damage: 1200 | light | 2 days
 
 
 
Electro Ball
Damage: 1200 | electric | 24 hours
 
 
 
Vigor Feel
Damage: 1350 | magic | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

Neko Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Electric, Dark, Water, và Metal

KHẮC HỆ

Neko Dragon có Light là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Neko Dragon yếu với các yếu tố sau: Plant, Dark

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (11 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *