ASCENDED PRAETOR DRAGON

5/5 - (4 bình chọn)

ASCENDED PRAETOR DRAGON

ASCENDED PRAETOR DRAGON

    hnt 2797 dragon ascendedpraetor 0 hnt 2797 dragon ascendedpraetor 1 hnt 2797 dragon ascendedpraetor 3  

  ic fire flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic water flag hntchannel

  Miêu tả: Người tạo ra hệ thống phòng thủ của Thiên giới, Pháp quan thăng thiên ở đây để đảm bảo vũ trụ thần thánh này không bị tổn hại với sự hiện diện của những sinh vật không xứng đáng. 

   Đừng thử lòng kiên nhẫn của nó !. Ascended Praetor Dragon là một con Rồng trong truyền thuyết với cách gõ Lửa Chính . 

   Ascended Praetor Dragon cũng có thể học Các chiêu thức Bóng Tối, Điện và Nước . 

   Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Ascended Praetor Dragon với một con rồng khác tại đây

     Chúc các bạn thành công.

DETAILS

Mã rồng:2797

Ngày phát hành:26 tháng 12 năm 2021

Thể loại (Cat):9

Có thể lai:Không

Có bán trong shop:Không

Giá bán:4.500 viên ngọc

Thời gian nở:2 ngày

Thời gian triệu hồi:1 ngày 12 giờ

Hatch XP:500,000

Bán:1,000,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Ascended Praetor Dragon will know upon hatching.

 
ic fire flag hntchannelAscended Praetor
Damage: 2000 | fire
 
 
 
ic dark flag hntchannelGhost Cloud
Damage: 1050 | dark
 
 
 
ic electric flag hntchannelElectric Shock
Damage: 1050 | electric
 
 
 
ic water flag hntchannelStorm
Damage: 1050 | water

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Ascended Praetor Dragon can learn through training.

 
ic fire flag hntchannelAscended Praetor
Damage: 2000 | fire | 12 hours
 
 
 
ic dark flag hntchannelThe Grim Reaper+
Damage: 1800 | dark | 24 hours
 
 
 
ic electric flag hntchannelElectro Ball+
Damage: 1800 | electric | 24 hours
 
 
 
ic water flag hntchannelAcid Rain
Damage: 1200 | water | 24 hours

SÁT THƯƠNG X2

Ascended Praetor Dragon có thể được huấn luyện với các chiêu thức từ 4 loại nguyên tố khác nhau, do đó nó có thể gây sát thương mạnh cho những con rồng có các nguyên tố chính: Thiên nhiên, Băng, Kim loại, Ánh sáng, Biển, Ngọn lửa, Chiến tranh

ic ice flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic light flag hntchannel ic water flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic war flag hntchannel ic metal flag hntchannel

KHẮC HỆ

Ascended Praetor Dragon có Ngọn lửa là yếu tố chính của nó. Yếu tố đầu tiên của một con rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó, Rồng pháp quan thăng thiên sẽ yếu đi các yếu tố sau: Biển, Chiến tranh

ic war flag hntchannel ic water flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (4 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon