8

Dragon City FOG ISLAND

Fog Island event details!
Collect fog coins by feeding, hatching, etc.
Navigate fog island to get chests and dragon pieces
A map is in development – coming soon.

Bằng cách thu thập 600 đồng xu miễn phí cứ sau 8 giờ trong Đảo sương mù, bạn có thể kiếm được tổng cộng 5400 đồng xu sương mù, nên nhớ 5400 không bao gồm các đồng xu bổ sung có thể được cho qua các nhiệm vụ hoặc đảo miễn phí.

Nói túm cái quần đùi lại là bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn thế này!

4800 tiền miễn phí vẫn còn (8 lần hồi xu và mỗi lần 600 xu);

               Delivery 1 Starts (Phân phối 1 lần bắt đầu)

+600hnt channel fi Sat 1-Jan-2022 6:00 PM (18:00)

               Delivery 2 Starts (Phân phối 1 lần bắt đầu)

+600hnt channel fi Sun 2-Jan-2022 2:00 AM (2:00)

               Delivery 3 Starts (Phân phối 1 lần bắt đầu)

+600hnt channel fi Sun 2-Jan-2022 10:00 AM (10:00)

MAP EVEN

DRAGON CITY MAP FOG

Latest news