EXTREME DEFENSE DRAGON

5/5 - (22 bình chọn)

EXTREME DEFENSE DRAGON

EXTREME DEFENSE DRAGON

                                   

     The Extreme Defense Dragon is a Legendary Dragon with the primary typing of Terra. The Extreme Defense Dragon can also learn LegendMetal and Flame moves.

     Description: The Extreme Defense Dragon can defend itself from just about all predators. Its frontal horns are even tipped with a primal poison, however, it seems the Apex Dragon has unfortunately developed a resistance to this.

     Extreme Defense Dragon là một con Rồng huyền thoại với kiểu gõ chính là Terra. Extreme Defense Dragon cũng có thể học các đòn Legend, Metal và Flame.

     Mô tả: Extreme Defense Dragon có thể tự bảo vệ mình khỏi tất cả những kẻ săn mồi. Những chiếc sừng trước của nó thậm chí còn được tẩm chất độc nguyên thủy, tuy nhiên, có vẻ như Apex Dragon đã không may phát triển khả năng chống lại thứ này.

 

DETAILS

Dragon Code:2714
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Extreme Defense Dragon will know upon hatching.

 
Tumbleweed
Damage: 1050 | earth
 
 
 
Legendary Wind
Damage: 550 | legend
 
 
 
Magneto
Damage: 650 | metal
 
 
 
Nuclear Hit
Damage: 1050 | fire

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Extreme Defense Dragon can learn through training.

 
Sand Storm+
Damage: 1950 | earth | 2 days
 
 
 
Aurora Borealis
Damage: 2100 | legend | 24 hours
 
 
 
Cannon Balls
Damage: 1200 | metal | 24 hours
 
 
 
Flamethrower
Damage: 1200 | fire | 24 hours

SÁT THƯƠNG X2

The Extreme Defense Dragon can be trained with moves from 4 different element types, as a result it can deal strong damage to dragons with primary elements of: Dark, Electric, Primal, Terra, Ice, Nature

KHẮC HỆ

The Extreme Defense Dragon has Terra as its primary element. The first element of a dragon always determines its weaknesses, therefore the Extreme Defense Dragon is weak to the the following elements: Metal, War

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (22 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *