GEOFORCE DRAGON

4.6/5 - (26 bình chọn)

GEOFORCE DRAGON

GEOFORCE DRAGON

  hnt 2700 dragon geoforce 3

                                              L hnt channelic earth flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic water flag hntchannel ic fire flag hntchannel

     Miêu tả: Người bảo vệ chính của Lực lượng Rồng: Sau khi tiếp xúc với một Thiên thạch siêu nhiên, Geoforce Dragon đã phát triển quyền kiểm soát trái đất và thiên nhiên xung quanh anh ta. 

       Chuyên môn của anh ấy? Bảo vệ Lực lượng Rồng khỏi bất kỳ hình thức tấn công nào .. Geoforce Dragon là một con Rồng huyền thoại với khả năng gõ chính là Đất . 

       Geoforce Dragon cũng có thể học các động tác Thực Vật, Nước và Lửa . Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Geoforce Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon City

Mã rồng:2700
Ngày phát hành:04/05/2021
Thể loại (Cat):9
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:4.500 viên ngọc
Thời gian nở:2 ngày 
Thời gian triệu hồi:1 ngày 12 giờ
Hatch XP:999,999
Bán:1,000,000 Vàng

 

BASE MOVES

These are the moves that Geoforce Dragon will know upon hatching.

 
ic earth flag hntchannelTumbleweed
Damage: 1050 | earth
 
 
 
ic plant flag hntchannelLeaf Blast
Damage: 1050 | plant
 
 
 
ic water flag hntchannelStorm
Damage: 1050 | water
 
 
 
ic fire flag hntchannelNuclear Hit
Damage: 1050 | fire

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Geoforce Dragon can learn through training.

 
ic earth flag hntchannelSand Storm+
Damage: 1950 | earth | 2 days
 
 
 
ic water flag hntchannelBeehive+
Damage: 1950 | plant | 2 days
 
 
 
ic plant flag hntchannelAcid Rain+
Damage: 1800 | water | 24 hours
 
 
 
ic fire flag hntchannelMagma Storm
Damage: 1350 | fire | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

Geoforce Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Electric, Dark, Water, Light, Fire, War, Plant, và Ice

ic electric flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic water flag hntchannel ic light flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic war flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic ice flag hntchannel

KHẮC HỆ

Geoforce Dragon có Earth là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Geoforce Dragon yếu với các yếu tố sau: Metal, War

ic metal flag hntchannel ic war flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.6/5 - (26 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon